Rakennusosakirjaston kokonaisuus

Olemme kertoneet pitkin toteutusvaihetta Ihku-laskentapalvelun tietovarastosta ja sydämestä eli rakennusosakirjastosta. Tässä uutisessa kerromme millainen rakennusosakirjaston kokonaisuus Ihku-laskentapalvelun sisällä on. 

Ihku-allianssin asettamassa tavoitteessa rakennusosakirjastolle linjattiin, että toteutusvaiheen lopussa on käytössä avoin ja pääosin panospohjainen rakennusosakirjasto. Rakennusosakirjaston tulisi toteutusvaiheen lopussa mahdollistaa luotettavat kustannusarviot tie-, katu-, silta-, rata- ja viheraluehankkeissa.

Kustannuslaskentatiimin vetäjä Aki Peltola vahvistaa, että rakennusosakirjastolle asetetut tavoitteet on saavutettu. Rakennusosakirjasto sisältää nyt noin 5300 erilaista rakennusosaa. Rakennusosien toimivuutta on testattu lukuisille tie-, katu-, silta, rata- ja viheraluehankkeille. Rakennusosakirjastoon on sisällytetty myös alkuperäisen tavoitteen ulkopuolelle jääviä rakennusosia vesiväylä-, tunneli- ja raitiotierakentamiseen.

Rakennusosien toimivuuden lisäksi Ihkun rakennusosakirjaston luotettavuutta on varmistettu jälkilaskemalla noin 70 infrahanketta. Luotettavuutta parantaa myös laaja infra-alan asiantuntijoiden kirjo, joka on ollut kehittämässä rakennusosakirjastoa (lue lisää). Kehitystavassa näkyy allianssin toteuttama avoimuus, jolla on pyritty ja pyritään jatkossakin lisäämään käyttäjien ja koko infra-alan kustannustietoisuutta.

Rakennusosakirjasto on nyt toimiva kokonaisuus, mutta sen kehitystyö ja ylläpito jatkuu koko Ihku-laskentapalvelun elinkaaren ajan. Vain jatkuvalla kehitys- ja ylläpitotyöllä pystymme vastaamaan käyttäjien tulevaisuuden tarpeisiin ja mahdollistamaan luotettavat kustannusarviot myös jatkossa, Peltola kertoo.

Rakennusosakirjastoon liittyvä työ jakautuu jatkossa kehittämiseen ja ylläpitoon. Kehitystä jatketaan erityisesti raitioteiden ja telematiikan rakennuosien sekä ratahankkeiden työrakojen kustannusvaikutuksien mallinnuksen osalta. Peltola nostaa esiin myös käyttäjäpalautteiden tärkeyden, kun rakennusosakirjastoa kehitetään edelleen. Ylläpitotyö taas sisältää olemassa olevien rakennusosien säännölliset päivitykset ja panoshinnaston päivityksen vähintään 2 kertaa vuodessa. Päivitysten avulla varmistamme, että Ihku-laskentapalvelun rakennusosat ja hinnat pysyvät ajan tasalla, Peltola summaa. 


Rakennusosakirjaston kehitystyötä on valotettu koko toteutusvaiheen ajan. Viime kesänä kerroimme rakennusosakirjaston panospohjaisista rakennusosista, alkusyksystä avasimme rakennusosalaskennan laskentalogiikkaa ja loppusyksystä kerroimme maa-ainesten kuljetuskustannuksien laskennasta.

Jaa artikkeli: