Kustannustietokannan muodostaminen käynnissä

Kustannuslaskentatiimi mallintaa parhaillaan rakennusosia ja selvittää panosrakenteita (ks. kuva).

Tulevalla kustannuslaskentasovelluksella loppukäyttäjän (kuten suunnittelijan) tuottama rakennusosalaskennan kustannusarvio lasketaan rakennusosanimikkeistön mukaisesti jaoteltuna yksikköhinnoittain. Kustannuslaskentatietokannan yksikköhinnat muodostetaan panospohjaisella rakenteella, jolla haetaan luotettavuutta hinnoitteluun sekä avoimuutta siihen, mistä kustannusarvio ja rakennusosien hinnat muodostuvat.

Panosrakenteiden kommentointi on parhaillaan käynnissä asiantuntijahaastateluina. Olemme saaneet urakoitsijoita ja allianssiosapuolten omaa tuotantoa hyvin mukaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman laajasti koko infra-alaa palveleva järjestelmä, jonka vuoksi toivomme aktiivista osallistumista järjestelmän kommentointiin yli organisaatiorajojen.

Mikäli olet kiinnostunut antamaan kommentteja panosrakenteisiin liittyen, voit sopia erillisen ajan asiantuntijahaastatteluun.

Lisätietoa: Aki Peltola | aki.peltola@mittaviiva.fi | 050 448 9756

Kuvassa on kuvattu panosrakenteiden kommentoinnin prosessi
Esimerkkikuva panoksista, joita kuuluu Maaleikkaukseen ja penger tai täyttö - rakennusosaan
Jaa artikkeli: