Hankkeen aikataulu

Ihku-kustannuslaskentajärjestelmää on kokonaisuudessaan kehitetty ja toteutettu kolmena peräkkäisenä vaiheena: kehitys-, toteutus- ja nyt palveluvaiheena. Kilpailutus käynnistettiin joulukuussa 2017 ja hankintapäätös tehtiin kesäkuussa 2018.

Ihku-laskentapalvelu on palveluvaiheessa jo tuotannossa, joten projektin toiminnassa prioriteetteina ovat erityisesti jatkuvat palvelut ja käyttöönottojen sujuvuuden varmistaminen.

Kaavio hankkeen aikataulusta ja toimenpiteistä palvelujakson 2 aikana.

Vuonna 2024 jatkamme tavoitetta kehittää Ihku-laskentapalveluun laadukas ja kattava hankeosalaskenta, joka toimii saumattomasti yhteen jo julkaistun rakennusosalaskennan kanssa ja hyödyntää rakennusosakirjastoa kustannusten laskennassa. Vuoden 2023 lopussa julkaisimme päästölaskennan toiminnallisuuden sovellukseen.

Myös rakennusosalaskentaa kehitetään edelleen voimakkaasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Laskentasovelluksen, hinnastojen ja rakennusosakirjaston päivityksillä varmistamme kattavat ja ajantasaiset käyttömahdollisuudet.