Hankkeen aikataulu

Ihku-kustannuslaskentajärjestelmää on kokonaisuudessaan kehitetty ja toteutettu kolmena peräkkäisenä vaiheena: kehitys-, toteutus- ja nyt palveluvaiheena. Kilpailutus käynnistettiin joulukuussa 2017 ja hankintapäätös tehtiin kesäkuussa 2018. Tällä hetkellä käynnissä olevan palveluvaiheen ensimmäinen palvelujakso käynnistyi limittäin toteutusvaiheen lopun kanssa alkuvuodesta 2021.

Palveluvaihe koostuu kolmesta osa-alueesta: käyttöönottoprojekteista, jatkuvista palveluista sekä kehitysprojektista. Ihku-laskentapalvelu on palveluvaiheessa jo tuotannossa, joten projektin toiminnassa prioriteetteina ovat erityisesti jatkuvat palvelut ja käyttöönottojen sujuvuuden varmistaminen.

Kaavio palveluvaiheesta ja sen sisältämistä aliprojekteista, jotka ovat käyttöönottoprojekti, jatkuvat palvelut ja kehitysprojekti.

Vuonna 2022 jatkamme ensimmäisen palvelujakson tavoitetta kehittää Ihku-laskentapalveluun laadukas hankeosalaskenta, joka toimii saumattomasti yhteen jo julkaistun rakennusosalaskennan kanssa ja hyödyntää rakennusosakirjastoa kustannusten laskennassa. Hankeosalaskennan toteutus on käynnistynyt hankeosien mallinnuksella, joka jatkuu tänä vuonna sovelluskehityksen ohella. Vuoden aikana teemme useita asiakastestauksia sovelluksen väliversioilla. Tavoitteena on saada hankeosalaskenta käyttöön ja osaksi Ihku-laskentapalvelua loppuvuodesta 2022. 

Myös rakennusosalaskentaa kehitetään edelleen voimakkaasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Laskentasovelluksen päivityksillä varmistamme kattavat ja ajantasaiset käyttömahdollisuudet. Viime syksynä aloitetut käyttäjäklinikat Ihku-laskentapalvelun käyttäjille jatkuvat myös tänä vuonna. Lisäksi järjestämme Ihku-infoja, joissa kerrotaan ajankohtaisia uutisia kehitystyön parista.


Ihku-laskentapalvelun roadmap 2022