Hankkeen aikataulu

Ihku-kustannuslaskentajärjestelmää on kokonaisuudessaan kehitetty ja toteutettu kolmena peräkkäisenä vaiheena: kehitys-, toteutus- ja nyt palveluvaiheena. Kilpailutus käynnistettiin joulukuussa 2017 ja hankintapäätös tehtiin kesäkuussa 2018. Tällä hetkellä käynnissä olevan palveluvaiheen ensimmäinen palvelujakso käynnistyi limittäin toteutusvaiheen lopun kanssa alkuvuodesta 2021.

Palveluvaihe koostuu kolmesta osa-alueesta: käyttöönottoprojekteista, jatkuvista palveluista sekä kehitysprojektista. Ihku-laskentapalvelu on palveluvaiheessa jo tuotannossa, joten projektin toiminnassa prioriteetteina ovat erityisesti jatkuvat palvelut ja käyttöönottojen sujuvuuden varmistaminen.

Kaavio palveluvaiheesta ja sen sisältämistä aliprojekteista, jotka ovat käyttöönottoprojekti, jatkuvat palvelut ja kehitysprojekti.