Ihku laskentapalvelun logo

Ihku-laskentapalvelu

Kirjaudu sovellukseen-nappi

Ihku-laskentapalvelu on kokonaisuus, jonka muodostavat Ihku-kustannuslaskentajärjestelmä sekä siihen liittyvät palvelut, kuten koulutus sekä tuki- ja käyttöpalvelut. Tavoitteena on, että järjestelmä tarjoaa luotettavaa, ajantasaista ja laadukasta, infra-alalla hyväksyttyihin standardeihin perustuvaa kustannustietoa. Näin lisätään kustannusarvioiden läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta sekä infra-alan kustannustietoa.

Infra-alan suunnittelijoille Ihku-laskentapalvelun kehittäminen tarjoaa uusi mahdollisuuksia kustannuslaskennan saralla:

  • Kustannusarvioiden laatimisen kynnys suunnittelun eri vaiheissa madaltuu.
  • Kustannusarviot ja suunnittelun kustannusohjaus paranevat.
  • Kustannustietoja on mahdollista tarkastella yksikköhintoja tarkemmin panosrakennetasolla, mikä lisää laskennan läpinäkyvyyttä.
  • Palvelussa panostetaan määrätietojen sisäänlukuun suunnittelujärjestelmistä.
  • Laskenta tulee tukemaan erilaisia hanketyyppejä katuhankkeista tie-, rata- ja siltahankkeisiin sekä aluerakentamiseen.

Ihku-laskentajärjestelmän näkyvin osa on suunnittelijan työkalu Ihku-laskentasovellus, jonka avulla suunnittelija voi luoda laskentoja ja raportteja hankkeilleen.  Laskentajärjestelmän keskiössä on rakennusosakirjasto, joka sisältää uusilla rakennusosilla sekä päivittyvillä hinnoilla ja työsaavutuksilla täydentyvän kustannusdatan. Hanketietokanta on laskentasovelluksen organisaatiokohtainen hanketietovarasto, johon hankkeiden kustannuslaskelmat tallentuvat. Palveluiden, kuten tukipalvelut, koulutus ja käyttöpalveluiden ohella, Ihku-laskentajärjestelmä mahdollistaa tulevaisuudessa ulkopuolisten palveluiden käytön rajapintojen kautta.

Edestä kuvattu kannettava tietokone, jonka ruudulla näkyy Ihku-järjestelmä.
Infograafi Ihku-laskentapalvelun rakenteesta

Hankeosalaskenta

Hankeosalaskennasta ilmestyi loppuvuodesta 2022 ensimmäinen tuotantokäyttöön tuleva  versio. Hankeosalaskennan nykyisellä versiolla voi laskea uudisrakentamisen kustannuksia muun muassa kaduille, teille, kunnallistekniikalle, silloille, viheralueille ja radoille. Kehitämme Ihku-laskentapalvelussa jatkuvasti uusia niin uudisrakentamisen kuin perusparantamisenkin hankeosia.

Hankeosalaskennan kehitys on yhteydessä rakennusosakirjaston kehitykseen, koska hankeosat käyttävät kustannustietona Ihkun valmiita rakennusosia. Uusien hankeosien mallinnuksen edellytyksenä on siis, että siihen tarvittavat rakennusosat löytyvät kattavasti Ihkun rakennusosakirjastosta. 

Voit seurata aina julkaisutiedotteista sekä hankeosalaskennan että rakennusosakirjaston uusimmasta päivityksistä.

 

 

Kysy lisää

Ihku-laskentapalvelun käyttö allianssin tilaajaosapuolille (Väylävirasto, Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Jyväskylän kaupungit) sisältyy allianssisopimukseen ja siitä ei veloiteta erikseen. 

Muut kuin allianssin tilaajaosapuolet voivat hankkia
Ihku-laskentapalvelun käyttöönsä huhtikuusta 2021 alkaen. Jälleenmyynti tapahtuu Arkance Systems Finland Oy:n kautta. 

Mikko Sylve, kuva

MIKKO SYLVE

Avainasiakaspäällikkö

mikko.sylve@arkance-systems.com

044 9019307

Tukiportaali

Ihku-laskentapalvelun Tukiportaalista löydät järjestelmän käyttöohjeet. Lisäksi tukiportaalista löydät Julkaisutiedotteet, joista näet viimeisimmät versiopäivitykset. 

Lataa myös tästä pikaohjeet käyttöönottoon: 

Organisaatiokohtaiset Ihku-ohjeet: