Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssin (Ihku) tehtävänä on toteuttaa kustannuslaskentajärjestelmä erilaisten infrahankkeiden tarpeisiin. Järjestelmä vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin tarjoten ajantasaista kustannustietoa infra-alan hankkeille.

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosien 2019–2020 aikana, jota seuraa 2021 alkava palveluvaihe. Voit seurata kustannuslaskentajärjestelmän etenemistä näillä verkkosivuilla sekä liittymällä postituslistalle sivun alalaidasta löytyvän lomakkeen kautta.

Kustannuslaskentajärjestelmän loppukäyttäjät ja ylläpitäjät pyritään osallistamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sovelluksen toiminnan kehittämiseen keräämällä sidosryhmiltä palautetta kehittämisen etenemisestä.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Allianssin osapuolia ovat Väylä, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit, Ramboll Finland Oy, Solita Oy, Civilpoint Oy sekä Mittaviiva Oy.

Digitalisaatio sekä avoin data ja avoimet rajapinnat muuttavat kustannuslaskennan toimintaympäristöä. Kustannuslaskentajärjestelmän kehittämisessä Ihkussa panostetaan tiedon avoimuuteen ja laskennan läpinäkyvyyteen. Järjestelmän laskenta kattaa monipuolisesti koko infra-alan. Infra-alan standardit ja nimikkeistöt ohjaavat ohjelman sisällön ja hintatiedon luokittelua. Ihkun kustannuslaskentajärjestelmä yhdessä infra-alan toimijoiden keskinäisen yhteistyön kanssa mahdollistavat jatkossa järjestelmään kertyvän datan ja hyödynnettävyyden. Prosessien parantuessa kustannusohjattu suunnittelu ja kustannustietoisuus kehittyvät.