Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssissa eli Ihkussa kehitetään kustannuslaskentajärjestelmää ja -palvelua, jolla tuotetaan infra-alalle avointa kustannustietoa. Kustannuslaskentajärjestelmä vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin tarjoten ajantasaista ja luotettavaa kustannustietoa infrahankkeille. Järjestelmän kehittäminen toteutetaan allianssimallilla.

Allianssityötä tehdään vaiheittain. Toteutusvaiheessa tehtiin Infra-nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin perustuva laskenta, joka toimii rakennussuunnitelmavaiheiden erityyppisiin hankkeisiin. Järjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2021 aikana. 1. palvelujakson (2020-22) aikana laskentapalveluun toteutettiin hankeosalaskenta, joka soveltuu aikaisempien suunnitelmavaiheiden laskentaan. 2023 alusta allianssi siirtyy 2. palvelujaksoon, jonka pituus on 2 vuotta.

Allianssin palveluntuottajia ovat Arkance Systems Finland Oy, Mittaviiva Oy, Ramboll Finland Oy ja Solita Oy. Tilaajakonsortioon kuuluvat Väylävirasto, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Jyväskylä.

Liity Ihku-allianssin postituslistalle!
Saat tietoa tapahtumista ja ajankohtaisista asioista sähköpostiisi n. 4 kertaa vuodessa.

Ajankohtaista Ihku-allianssissa

Rakennusosan muodostuminen toteutusympäristön ja hanketyypin logiikalla.

Ihku-laskentapalvelun laskentalogiikka

Ihku-laskentapalvelu perustuu monitasoiseen laskentalogiikkaan, joka yhdessä Ihkun ajantasaisen rakennusosakirjaston ja panoshinnaston avulla mahdollistaa luotettavien kustannusarvioiden laadinnan. Laskentalogiikan avulla Ihku huomioi […]