Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi

Kustannuslaskennan toimintaympäristö on muutoksessa. Digitalisaatio sekä avoin data tarjoavat kustannuslaskennalle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Ihku-allianssin tavoitteena on infra-alan kustannustiedon lisääminen, ja tiedon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat kehittämisen keskiössä. Ihkun laskentapalvelu yhdessä infra-alan toimijoiden keskinäisen yhteistyön kanssa mahdollistavat jatkossa järjestelmään kertyvän datan ja sen hyödynnettävyyden. Prosessien parantuessa kustannusohjattu suunnittelu ja kustannustietoisuus kehittyvät.

Hankkeessa kehitetään laskentapalvelu, jolla saadaan tuotettua luotettavat kustannusarviot infrahankkeiden eri vaiheisiin sekä luodaan tehokkaat menettelyt laskennan käyttämien ja tuottamien hinnastojen ylläpitoon.

Kehitettävän palvelun laskentamalli ja -logiikka tulee olemaan standardoituihin rakennus- ja hankeosiin perustuva laskenta, joka tulee tukeutumaan nykyisiin ja tuleviin standardeihin (mm. Infra 2015 määrälaskentaohje ja InfraRYL).

Laskenta tulee kattamaan ensimmäisissä tuotantoversioissa tiehankkeita, ratahankkeita, siltahankkeita, aluerakentamista ja katuhankkeita mukaan lukien kunnallistekniset järjestelmät.

Mallipohjaisen kustannuslaskennan tarpeet tullaan huomioimaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi sujuvilla siirtymillä infra-alan suunnittelusovellusten välillä.


Kustannuslaskentajärjestelmän ja -palvelun tavoitteet

  • Laadukas, toimiva menetelmä kustannusarvioiden laskentaan
  • Tiedon avoimuus ja laskennan läpinäkyvyys
  • Tulevaisuuden laskentapalveluihin varautuminen (esim. tietomallit)
  • Kaikille käyttäjille kohtuulliset kustannukset.

Allianssin tavoitteet

  • Kustannustehokas projekti ja palvelu
  • Tavoitekustannuksiin ja avaintulosalueisiin perustuva palvelu ja kehittäminen.

Hankkeen aikataulu

Hanke kehitetään ja toteutetaan peräkkäisinä kehitys-, toteutus- ja palveluvaiheina.
Kilpailutus käynnistettiin joulukuussa 2017 ja hankintapäätös tehtiin kesäkuussa 2018.


Organisaatio

Allianssimalli on yhteistoimintamalli, jossa osapuolet vastaavat hankkeen suunnitelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla. Hankkeen huolet, riskit ja onnistumiset ovat sopimusosapuolien kesken yhteisiä.

Yhteisiä päätöksiä ohjaa allianssin johtoryhmä (AJR), ja hankkeen operatiivisesta toiminnasta vastaa allianssin projektipäällikkö (PP) apunaan allianssin projektiryhmä (APR). Projektiryhmän apuna on työryhmiä eli tiimejä, jotka vastaavat määrätyn tehtäväkokonaisuuden suorittamisesta.

Ihku-allianssin osapuolia ovat Väylä, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit, Ramboll Finland Oy, Solita Oy, Civilpoint Oy ja Mittaviiva Oy.