Hankkeen sisältö

Hankkeessa kehitetään kustannuslaskentajärjestelmä, jolla saadaan tuotettua luotettavat kustannusarviot infrahankkeiden eri vaiheisiin sekä luodaan tehokkaat menettelyt laskennan käyttämien ja tuottamien hinnastojen ylläpitoon. Kehitettävän järjestelmän laskentamalli ja -logiikka tulee olemaan standardoituihin rakennus- ja hankeosiin perustuva laskenta, joka tulee tukeutumaan nykyisiin ja tuleviin standardeihin (mm. Infra 2015 määrälaskentaohje ja InfraRYL). Laskenta tulee kattamaan koko infra-alan (tiet, radat, raitiotiet, kadut, sillat, tunnelit, taitorakenteet, kunnallistekniset järjestelmät, valaistus, puistot, liikunta-alueet yms.).

Järjestelmä tulee saataville sekä helppokäyttöisen käyttöliittymän että avoimen rajapinnan kautta, jotta tulevaisuudessa kustannusohjattu suunnittelu voidaan mahdollistaa helppokäyttöisellä ja suorituskykyisellä järjestelmällä.

Mallipohjaisen kustannuslaskennan tarpeet tullaan huomioimaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi sujuvilla siirtymillä infra-alan suunnittelusovellusten ja Ihkun välillä.

Hankesuunnitelma

Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssin (Ihku) laajuus-, aikataulu- ja laatutavoitteet sekä niihin liittyvät avaintulosalueet.

Lataa hankesuunnitelma


Tavoitteet infra-alan kustannuslaskentajärjestelmälle ja -palvelulle:

  • Laadukas, toimiva menetelmä kustannusarvioiden laskentaan
  • Tiedon avoimuus ja laskennan läpinäkyvyys
  • Tulevaisuuden laskentapalveluihin varautuminen (esim. tietomallit)
  • Kaikille käyttäjille kohtuulliset kustannukset.

Tavoitteet allianssiin liittyen:

  • Kustannustehokas projekti ja palvelu
  • Tavoitekustannuksiin ja avaintulosalueisiin perustuva palvelu ja kehittäminen.

Hanke kehitetään ja toteutetaan peräkkäisinä kehitys-, toteutus- ja palveluvaiheina:

Kilpailutus käynnistettiin 12/2017 ja hankintapäätös 6/2018

KEHITYSVAIHE
2018 elokuu – 2019 tammikuu
TOTEUTUSVAIHE
2019 helmikuu – 2021

PALVELUVAIHE
2021 – 2028
Organisoituminen ja suunnitelmien teko

Laskentalogiikan määrittelyn suuntaviivat

Kustannustiedon hankinnan lähtökohdat
Laskentalogiikan määritely

Kustannusdatan hankinta

Ohjelmiston protot, kehitysversiot

Käyttäjätestaus

Lanseeraaminen

Palvelusuunnitelma
Palveluvaiheen jaksotussuunnitelma

Käytön tukipalvelut

Teknisen ympäristön ylläpito

Kustannustiedon päivitys

Jatkokehitys

Järjestelmän kehittämiseen, toteutukseen ja sen ylläpitoon varattu rahoitus on 8 milj. euroa.