Hankkeen sisältö

Hankkeessa kehitetään kustannuslaskentajärjestelmä, jolla saadaan tuotettua luotettavat kustannusarviot infrahankkeiden eri vaiheisiin sekä luodaan tehokkaat menettelyt laskennan käyttämien ja tuottamien hinnastojen ylläpitoon. Kehitettävän järjestelmän laskentamalli ja -logiikka tulee olemaan standardoituihin rakennus- ja hankeosiin perustuva laskenta, joka tulee tukeutumaan nykyisiin ja tuleviin standardeihin (mm. Infra 2015 määrälaskentaohje ja InfraRYL). Laskenta tulee kattamaan koko infra-alan (tiet, radat, raitiotiet, kadut, sillat, tunnelit, taitorakenteet, kun-
nallistekniset järjestelmät, valaistus, puistot, liikunta-alueet yms.).

Järjestelmä tulee saataville sekä helppokäyttöisen käyttöliittymän että avoimen rajapinnan kautta, jotta tulevaisuudessa kustannusohjattu suunnittelu voidaan mahdollistaa helppokäyttöisellä ja suorituskykyisellä järjestelmällä.

Mallipohjaisen kustannuslaskennan tarpeet tullaan huomioimaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi sujuvilla siirtymillä infra-alan suunnittelusovellusten ja Ihkun välillä.

Tavoitteet infra-alan kustannuslaskentajärjestelmälle ja -palvelulle:

  • Laadukas, toimiva menetelmä kustannusarvioiden laskentaan
  • Tiedon avoimuus ja laskennan läpinäkyvyys
  • Tulevaisuuden laskentapalveluihin varautuminen (esim. tietomallit)
  • Kaikille käyttäjille kohtuulliset kustannukset.

Tavoitteet allianssiin liittyen:

  • Kustannustehokas projekti ja palvelu
  • Tavoitekustannuksiin ja avaintulosalueisiin perustuva palvelu ja kehittäminen.

Hanke kehitetään ja toteutetaan peräkkäisinä kehitys-, toteutus- ja palveluvaiheina:

Järjestelmän kehittämiseen, toteutukseen ja sen ylläpitoon varattu rahoitus on 8 milj. euroa.