Organisaatio

Allianssin osapuolia ovat Väylä, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit, Ramboll Finland Oy, Solita Oy, Civilpoint Oy ja Mittaviiva Oy.

Allianssin osapuolet muodostavat yhteisen projektiorganisaation, jota johtaa allianssin johtoryhmä (AJR) ja jonka operatiivisesta toiminnasta vastaa allianssin projektipäällikkö (PP) apunaan allianssin projektiryhmä (APR). Projektiryhmän apuna on työryhmiä eli tiimejä, jotka vastaavat määrätyn tehtäväkokonaisuuden suorittamisesta.