Organisaatio

Allianssimalli on yhteistoimintamalli, missä hankkeen huolet, riskit ja onnistumiset ovat hankkeen sopimusosapuolien kesken yhteisiä ja osapuolet vastaavat hankkeen suunnitelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla.

Yhteisiä päätöksiä ohjaa allianssin johtoryhmä (AJR) ja hankkeen operatiivisesta toiminnasta vastaa allianssin projektipäällikkö (PP) apunaan allianssin projektiryhmä (APR). Projektiryhmän apuna on työryhmiä eli tiimejä, jotka vastaavat määrätyn tehtäväkokonaisuuden suorittamisesta.

Allianssin osapuolia ovat Väylä, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit, Ramboll Finland Oy, Solita Oy, Civilpoint Oy ja Mittaviiva Oy.