Organisaatio

Allianssimalli on yhteistoimintamalli, jossa osapuolet vastaavat hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla. Hankkeen huolet, riskit ja onnistumiset ovat sopimusosapuolien kesken yhteisiä.

Yhteisiä päätöksiä ohjaa allianssin johtoryhmä (AJR), joka vastaa strategisesta johtamisesta ja varmistaa, että hanketta johdetaan tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen operatiivisesta toiminnasta vastaa allianssin projektipäällikkö (PP) apunaan allianssin projektiryhmä (APR). APR vastaa tehtävien toimeenpanosta ja koordinoinnista. Jäsenet ovat kukin omalla vastuualueellaan toimijoita ja osallistuvat suunnitteluun, johtamiseen sekä viestintään yhteisesti sovitulla tavalla. Tuoteomistaja ohjaa ja priorisoi toimintaa kohti sitä visiota, mitä halutaan rakennettavan. Hän vastaa vaatimusten määrittelytyöstä, julkaisujen aikataulusta ja sisällöstä, toimien  tiiviissä yhteistyössä sovelluskehitystiimien kanssa. Tilaajan projektipäällikkö on myös yhteyshenkilö tilaajakonsortioon.

Projektiryhmän apuna on työryhmiä eli tiimejä, jotka vastaavat määrätyn tehtäväkokonaisuuden suorittamisesta. Tiimillä on tiimin vetäjän johdolla kokonaisvaltainen vastuu toimialastaan. Ihku-allianssissa omia tiimejään ovat kustannuslaskenta, sovelluskehitys, käyttöönotto sekä jatkuvat palvelut.  

  • Kustannuslaskentatiimin tehtävänä on kehittää järjestelmän laskentalogiikkaa, rakennusosakirjastoa sekä hankkia, kehittää ja ylläpitää kustannusdataa.
  • Sovelluskehitystiimi vastaa järjestelmän määrittelystä, suunnittelusta ja toteutuksesta ja sisäisestä testauksesta. Se työskentelee tiiviissä yhteistyössä kustannuslaskentatiimin ja tuoteomistajan kanssa.
  • Palvelut-tiimi vastaa Ihku-laskentapalvelun asiakastukipalvelusta, ohjelmiston ja rakennusosakirjaston ylläpidosta sekä siitä, että laskentapalvelu on verkossa saatavilla ja toimintakuntoisena. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä muiden tiimien ja niiden vetäjien kanssa.
  • Asiakastestausryhmä suorittaa tuoteomistajan johdolla hyväksymistestauksen osaprojektien ja toteutusvaiheen lopuksi sekä ennen sovelluksen versioiden tuotantoon vientiä. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että sovellus täyttää siltä vaadittavat kriteerit.
  • Käyttöönottoryhmä koordinoi ja tukee tilaajakonsortion jäsenten Ihku-laskentapalvelun käyttöönottoprojekteja. Käyttöönottoryhmä muodostuu tilaajakonsortioiden nimeämistä jäsenistä sekä allianssiorganisaation asiantuntijoista.   
Allianssin organisaatio 2024. Ylhäältä alas: AJR, APR, joiden alla kustannuslaskenta, sovelluskehitys, palvelut, asiakastestaus, käyttöönotto ja viestintä.
Allianssiorganisaatio 2024
Kaaviokuva esittäen Ihku-allianssin AJR:n kokoonpanon. Allianssinmuodostaa Riitta Kaasalainen (Väylävirasto, puheenjohtaja), Jussi Lindberg (Väylävirasto), Santeri Soininen (Solita), Tiina Perttula (Ramboll), Jari Myllymaa (Arkance Systems), Tarja Mäki (Mittaviiva), Kimmo Suonpää (Turku), Reetta Putkonen (Helsinki) ja Riitta Haapavaara (Espoo).
Ihku-allianssin johtoryhmä (AJR)
APR:n kokoonpano, 2024. APR:n muodostavat Anni Heilala (puheenjohtaja, Arkance), Ari Huomo (Väylä), Jaana Suittio (Väylä), Aki Peltola (Mittaviiva Oy), Mari Pursiainen (Solita), Jaana Virtanen (Helsinki), Nita Joro (Ramboll), Ritta Haapavaara (Espoo) ja Heini Raasakka (Tampere).
Ihku-allianssin projektiryhmä (APR)

Ihku-allianssi palveluntuottajina toimivat Arkance Systems Finland Oy, Mittaviiva Oy, Ramboll Finland Oy ja Solita Oy. Tilaajaosapuoliin kuuluvat Väylävirasto sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit.