Infrahankkeiden kustannuslaskentaa kehittävä Ihku-allianssi siirtyi toteutusvaiheeseen

Allianssihankkeen elinkaaren mukaisesti Ihku siirtyi helmikuun alussa kehitysvaiheesta toteutukseen. Toteutusvaihe keskittyy kustannusdatan hankintaan, kustannuslaskentalogiikan määrittelyyn sekä kustannuslaskentajärjestelmän määrittely- ja sovelluskehitystyöhön. 

Väylä (ent. Liikennevirasto) sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit käynnistivät syksyllä 2018 hankkeen, jonka tavoitteena on luoda infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu. Tilaajan kumppanina on ryhmittymä, jonka muodostavat Ramboll Finland Oy, Civilpoint Oy, Solita Oy ja Mittaviiva Oy.

Uusi kustannuslaskentajärjestelmä tuottaa luotettavat kustannusarviot infrahankkeisiin läpinäkyvästi. Nykyistä tarkemman ja ajantasaisemman kustannustiedon avulla voidaan kohdentaa rahoitusta tehokkaammin ja luoda paremmat edellytykset luotettavaan päätöksentekoon.

– Allianssin kehitysvaiheen tärkeimpiä saavutuksia olivat projektin organisoiminen, yhteisten työtapojen luominen sekä suunnitelmien täsmennys ja suuntaviivat toteutusvaiheeseen, kertoo tilaajan projektipäällikkö Heli Sissonen Väylästä.

Kehitysvaiheen tulokset on kiteytetty hankesuunnitelmaan, joka on kaikkien luettavissa. Hankesuunnitelmassa kuvataan hankkeen laajuus-, aikataulu- ja laatutavoitteet sekä niihin liittyvät avaintulosalueet.

– Hankkeen tavoitteena on rakentaa nimenomaan asiakaslähtöinen työkalu. Tätä tukevat allianssin avaintulosalueet, joita ovat luotettavuus ja avoimuus, hyvä käytettävyys, tiivis yhteistyö, kustannustehokkuus ja aikataulu, Sissonen sanoo. 

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosien 2019–2020 aikana, minkä jälkeen alkaa palveluvaihe.

Infra-alan toimijat mukaan yhteistyöhön

Tulevan järjestelmän kivijalan muodostaa kustannusdata.

– Tieto on laadukkainta, kun kustannusdataa on monipuolisesti. Tulemmekin keräämään sitä laajasti eri lähteistä, kertoo allianssin projektipäällikkö Marketta Wainio Civilpoint Oy:stä.

Hintatietojen hankinnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi urakka-asiakirjoja, hankkeiden toteumatietoja, materiaali- ja kalustotoimittajien hinnastoja, muita kustannuslaskentaohjelmia sekä asiantuntijahaastatteluita ja työntutkimusta.

– Toivotamme Ihku-hankkeeseen tervetulleeksi osallistujia suunnittelijoilta, rakennuttajilta, urakoitsijoilta, materiaalitoimittajilta, energialaitoksista, oppilaitoksista ja kunnista. Koko alaa palvelevan järjestelmän rakentamista ohjaavat asiakastarpeet, ja voimme onnistua tässä vain tiiviillä yhteistyöllä, Heli Sissonen toteaa.

Tutustu hankesuunnitelmaan:https://ihkuallianssi.fi/hankesuunnitelma/

Ota yhteyttä:

Marketta Wainio, Civilpoint Oy
marketta.wainio@civilpoint.fi, 040 865 1769

Heli Sissonen, Väylä
heli.sissonen@vayla.fi, 029 534 3026

https://ihkuallianssi.fi

Jaa artikkeli: