Rakennusosakirjasto paljastaa panosrakenteet

Ihku-laskentapalvelun tavoitteena on tarjota palvelu, jolla saadaan laadittua luotettavia kustannusarvioita päätöksenteon tueksi eri tyyppisiin infrahankkeisiin. Tässä artikkelissa tutustumme Ihku-laskentapalvelun rakennusosalaskennan perustana olevaan rakennusosakirjastoon, jonka keskeinen merkitys avautuu sen rakenteen ja logiikan kuvaamisen kautta. Rakennusosakirjaston kokoaminen on uraauurtavaa työtä, jolla lisätään alan avoimuutta, kustannustietoa, sekä kustannusarvioiden luotettavuutta. Katso artikkelin lopussa oleva esittelyvideo rakennusosakirjastosta!

Ihku-laskentapalvelu muodostuu useasta kokonaisuudesta alla olevan kuvan mukaisesti. Rakennusosalaskennan perustana toimii laadukas ja kattava rakennusosapohjainen kirjasto erilaisia rakennusosia. Rakennusosakirjasto on välttämätön kustannusarvioiden muodostamiselle, ja juuri sen sisältöä Ihkun tulevat käyttäjät hyödyntävät laatiessaan kustannusarvioita Ihku-laskentasovelluksella.

Rakennusosakirjastoon liittyvät sovellukset ovat Ihku-laskentasovellus, Ihku-rakennusosakirjaston ylläpitosovellus ja Ihku-hanketestaussovellus.

Ihkun rakennusosakirjaston sisältö vastaa eri tyyppisten hankkeiden kustannusarviolaskennan tarpeisiin. Rakennusosakirjasto sisältää mm. tie-, katu-, rata-, silta- ja aluerakentamishankkeiden kustannuslaskennassa tarvittavat rakennusosat.

Rakennusosakirjasto sisältää alla olevan kuvan mukaisesti kaiken rakennussuunnitelmavaiheiden kustannusarviolaskennassa käytettävän kustannusdatan, jonka avulla Ihkussa esiintyvät rakennusosat luokitellaan ja hinnoitellaan. Palveluvaiheessa rakennusosakirjasto täydentyy hankeosilla, joiden avulla tehdään hankeosalaskentaa aiempiin suunnitteluvaiheisiin.

Rakennusosakirjaston sisältö

Rakennusosat luokitellaan Infra 2015 -nimikkeistön perusteella (esim. 1811.11 Maalle pengerretyt maapenkereet). Tämä mahdollistaa määrätiedon tuonnin muista sovelluksista Ihku-laskentasovellukseen. Tuodut määrätiedot voidaan kohdistaa oikeille rakennusosille ja niiden hinnoille Ihku-laskentasovelluksessa.

Rakennusosakirjasto pohjautuu Infra2015 nimikkeistöön. Kuvassa esimerkki infranimikkeistöstä ja rakennusosasta 1811.11.

Ihkun tavoitteena on olla avoin ja luotettava kustannuslaskentajärjestelmä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi rakennusosat avataan tuotanto-osiksi (työvaiheiksi) ja sitä kautta yhä tarkemmalle tasolle panoksiksi. Ihku-laskentasovelluksessa näytetään avoimesti, mistä rakennusosien hinnat muodostuvat (ks. kuva alla). Rakennusosien panospohjainen hinnoittelu mahdollistaa niiden päivityksen panosten kautta. Tiedon avoimuudella kehitämme Ihku-laskentasovelluksen käyttäjien ja koko infra-alan kustannuslaskentaosaamista.

Esimerkki panospohjaisesta rakennusosasta "Katu", joka on tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Rakennusosan saa auki tuotanto-osiksi ja edelleen panostasolle.

Rakennusosakirjaston sisältöä on muodostettu jo vuodesta 2019 alkaen, jolloin Ihku-allianssin kehitysvaihe alkoi. Panospohjaisia rakennusosia mallinnetaan kirjallisuuden (mm. Infra RYL ja määrämittausohje) sekä erityisesti asiantuntijahaastatteluiden avulla. Rakennusosakirjaston sisältöön ovat päässeet vaikuttamaan useiden eri tekniikka-alojen asiantuntijat. Panosrakenteet ja työvaiheiden työsaavutukset on määritetty yhdessä kokeneiden urakoitsijataustaisten asiantuntijoiden kanssa.

Rakennusosien mallintamisen prosessissa selvitetään tuotanto-osat ja panokset, joita todennetaan asiantuntijahaastatteluin.

Ihkun rakennusosakirjasto sisältää myös panoshinnaston, joka kattaa eri infra-alan panoslajit hintoineen, kuten materiaalit, työt, kalustot ja koneet. Panoshinnaston kartuttamiseksi olemme kontaktoineet materiaalivalmistajia sekä tukkutoimittajia ja vuokrakalustoyrityksiä. Työn hintaa olemme avanneet yhteistyössä mm. alan järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa.

Ihku-laskentasovelluksen käyttäjät eivät näe, mihin tai kenen toimijan hinnastoon esimerkiksi tietty materiaalihinta perustuu. Luotettavat panoshinnat mahdollistavat oikein hinnoitellut rakennusosat ja luotettavan rakennusosalaskennan. Panoshintojen realistisuudella varmistetaan myös, että suunnittelijat voivat luotettavasti vertailla eri suunnitteluratkaisuiden kustannusvaikutuksia Ihku-laskentasovelluksessa.

Ihkun rakennusosakirjaston laatu varmistetaan ns. hanketestauksella, jossa lasketaan aitojen hankkeiden kustannusarvioita ja Ihku-laskentasovelluksella laskettuja tuloksia verrataan vastaavien kokonaisuuksien urakoitsijoiden tarjouksiin.

Mitä enemmän aineistoa saamme eri puolilta Suomea, sitä paremmin voimme varmistaa, että Ihku-laskentapalvelulla luodut kustannusarviot ovat luotettavia erityyppisille hankkeille, eri puolilla Suomea.

Seuraavissa artikkeleissa kerromme tarkemmin Ihkun rakennusosalaskennan laskentalogiikasta ja kuljetusmatkalaskurista.

Kiitämme jo saaduista aineistoista ja tähänastisesta yhteystyöstä.

Jos haluat kuulla aiheesta lisää tai osallistua rakennusosakirjaston kehittämiseen, ole yhteyksissä kustannuslaskentatiimin vetäjään, Aki Peltolaan.

aki.peltola@mittaviiva.fi / 050 448 9756

Video YouTubessa: Ihku-laskentapalvelun rakennusosakirjasto.

Jaa artikkeli: