44 toimenpidettä tietomallipohjaisen kustannuslaskennan mahdollistamiseen

Työpaja infran tietomallipohjaisesta kustannuslaskennasta pidettiin noin viikko sitten perjantaina 5.6. Järjestäjinä olivat BuildingSMART Finland ja Ihku-allianssi.

Työpajassa haettiin konkretiaa visiolle, jossa mallipohjainen elinkaaren hallinta ja kustannuslaskenta tukevat toisiaan. Osallistujilta haettiin siis ideoita ja toimenpiteitä, joilla tietomallipohjainen kustannuslaskenta mahdollistettaisiin. Tilaisuuteen osallistui reilu 80 henkilöä, jotka edustivat suunnittelijoita, konsultteja, ohjelmistotoimittajia, tilaajia sekä urakoitsijoita.

Tilaisuus alkoi lyhyillä alustuksilla päivän aiheeseen. Tämän jälkeen osallistujat jaettiin 11:een pienryhmään keskustelemaan tietomallipohjaisen kustannuslaskennan mahdollistamisesta. Ryhmien tehtävänä oli pohtia konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä ison kuvan kirkastamiseksi. Lopputuloksena jokainen ryhmä esitti kaksi päätavoitetta tietomallipohjaiselle kustannuslaskennalle ja kehitti konkreettiset toimenpiteet näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteita syntyi näin 22 ja ne käytiin lopuksi yhdessä läpi.

Pienryhmissä kiinnostusta ja keskustelua herätti mm. kustannuslaskennan ohjeistuksen kehittäminen.

Työpajan valmisteluryhmä kokoaa työpajan tulokset eli tavoitteet ja toimenpiteet projektisuunnitelmaehdotukseksi, joka esitellään 25.6.2020 kaikille kiinnostuneille. Jatkotoimenpiteistä päätetään tämän jälkeen BuildingSMART Finlandin, Ihkun ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Jos et päässyt osallistumaan työpajaan, voit käydä katsomassa tallenteen ja materiaalit täältä:

Tervetuloa myös Palaute- ja yhteenvetotilaisuuteen 25.6. klo 14.00-16.00, jossa päätetään jatkotoimenpiteistä.

Jaa artikkeli: