Toteutusvaiheen viimeinen asiakastestaus

Ihku-allianssin kehittämää Ihku-laskentajärjestelmää on testattu ahkerasti viimeisen kahden vuoden aikana. Asiakastestaukseen on tänä  aikana osallistunut ahkerasti yli 30 asiantuntijaa tilaajaorganisaatioista. Ihku-laskentajärjestelmästä on kehitetty monia väliversioita, joista asiakastestaukseen on päätynyt viisi Ihku-laskentajärjestelmän versiota (MVP, A, B, C, 1.0).

Toteutusvaiheen roadmap, joka kuvaa eri versioiden valmistumisen ajankohtia  vuosina 2019-2021.

Asiakastestaajat tutustutettiin Ihku-laskentajärjestelmään alunperin MVP-version (minimum viable product) testauksen kautta 2019 marraskuussa. Sitä ennen asiakastestaajille pidettiin perehdytystilaisuus, jossa käytiin läpi ja harjoiteltiin järjestelmätestaukseen liittyviä periaatteita ja tekniikoita. 

Perehdytyspäivän jälkeen testaus on mukaillut täsmällisesti Ihku-allianssin toteutusvaiheen roadmap-kuvaa. Nyt meillä on käsissämme ensimmäinen tuotantoversioon lähtevä Ihku-laskentapalvelun kokonaisuus, jonka käyttöönotto etenee allianssin tilaajaorganisaatioissa hurjaa vauhtia kevään aikana. Kysyimme asiakastestaajilta viimeisen testausjakson yhteydessä, että kuinka tyytyväisiä he ovat Ihku-laskentapalvelun laskentajärjestelmään? Vastauksia kerättiin laajoihin kokonaisuuksiin, joiden alle sai jättää vapaasti risuja, ruusuja ja kaikkea siltä väliltä.

Ihkuun kokonaisuutena oltiin tyytyväisiä (80% vastaajista). Erityistä kiitosta keräsi Ihku-laskentajärjestelmässä näkyvä tietojen avoimuus ja niiden esittäminen, johon kaikki vastaajat ilmoittivat olevansa tyytyväisiä. Ihku-laskentajärjestelmään toteutettuun kuljetusmatkalaskuriin oltiin myös erittäin tyytyväisiä, kun 91% vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväinen kuljetusmatkan ja materiaalien huomioimiseen laskennassa.

Kyselyn perusteella löytyi myös selviä kehityskohteita. Asiat, jotka jakoivat eniten vastaajien mielipiteitä olivat mm. rakennusosien lisääminen laskelmille ja niiden muokkaaminen, omien tietojen hyödyntämismahdollisuudet Ihkussa sekä raportoinnin ominaisuudet, kuten sisältö, ulkoasu ja raporttien määrä.

“Ollaan tosi tyytyväisiä palautteeseen”, toteaa asiakastestauksesta vastaava tuoteomistaja Ari Huomo. “Paitsi, että se kertoi, että ollaan tehty oikeita ratkaisuja ja toteutettu asioita oikein, se myös antoi luottamusta siihen, että valmiin tuotteen voi ilman huolta päästää markkinoille. Parannusehdotuksetkin kohdistuivat samoihin asioihin, jotka olemme itsekin tunnistaneet kehityskohteiksi. Niitä toteutetaan järjestelmään palveluvaiheessa.”

Jaa artikkeli: