Asiakastestaus: Perehdyttämispäivä käynnisti asiakastestausjaksojen kokonaisuuden

Projektissa on edetty siihen vaiheeseen, että olemme päässeet käynnistämään kehitteillä olevan kustannuslaskentajärjestelmän allianssin sisäisen asiakastestauksen. Asiakastestausjaksot rytmittyvät sovelluksen ja kustannustietokannan kehittämisen tahdissa (lue lisää etenemisestä ja Roadmapista Ihkun verkkosivuilta).

Tässä juttusarjassa kerromme miten asiakastestaus etenee sekä avaamme testaajien kokemuksia järjestelmän testaamisesta. Tunnistat juttusarjaan liittyvät artikkelit jatkossa otsikon alussa olevasta sanasta Asiakastestaus. Juttusarjan ensimmäisessä osassa kerromme asiakastestausryhmälle pidetystä perehdyttämispäivästä, joka järjestettiin lokakuun loppupuolella 22.10.2019 Helsingissä. Jutun lopussa on lyhyt testaukseen liittyvä sanasto, josta voit kurkata mitä erilaisissa testaukseen ja yleensä Ihku-allianssin toimintaan liittyvillä termeillä tarkoitetaan.

Asiakastestaajien ryhmä valittu

Asiakastestaajan tehtävänä on osallistua organisaationsa edustajana järjestelmän testaamiseen sekä antaa palautetta ja kehitysideoita. Lisäksi he vastaavat organisaationsa osalta sekä yhdessä testaustiimin kanssa siitä, että testattavat ominaisuudet toimivat halutusti. Testaajat muodostavat asiakastestaustiimin, jota vetää Ihkun tuotevastaava Ari Huomo. Asiakastestaustiimiin kuuluu liki 30 henkilöä allianssin tilaaja- ja tuottajaorganisaatioista.

Sovelluksen ensimmäinen versio (ns. MVP-versio) valmistui lokakuun lopussa ja sen testausajankohta sijoittuu marraskuun alkuun. Testijaksot toteutetaan Roadmapin mukaisesti aina jokaisen uuden version julkaisemisen yhteydessä. Jokainen versio tuo mukanaan uusia testattavia ominaisuuksia sekä uutta ja päivitettyä kustannustietoa. 

Kokemuksia perehdyttämispäivästä

Asiakastestausryhmässäkin mukana oleva Heidi Kotiranta kuvaa kokemuksiaan perehdyttämispäivästä seuraavasti:

Ensimmäinen tapaamiskerta omistettiin ryhmäytymiselle ja testaustekniikoiden harjoittelulle. Testaustekniikoiden harjoittelu ennen varsinaista ensimmäistä testijaksoa oli hienoa, sillä joukossa oli vain muutama sellainen henkilö, jolla oli aiempaa kokemusta järjestelmätestauksissa mukana olemisesta. 

Testasimme kahta tapaa löytää bugeja, jotka olivat nelikenttämalli ja 4-step report

  • Nelikenttämallissa löydetyt bugit jaetaan neljään kategoriaan: 1. kriittiset bugit, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä, 2. bugit, jotka vaativat toimenpiteitä, 3. lisätutkimusta kaipaavat bugit, ja 4. bugit, jotka on hyvä tiedostaa, mutta eivät vaadi toimenpiteitä.
  • 4-step reportissa miettiin kysymyksiä: why, how, what ja what next. Eli miksi testattiin ja miksi löydetty asia oli bugi, miten bugi ilmeni, mikä bugi oli ja mitä tulisi tehdä seuraavaksi.

Oppimista ja testaamisen harjoittelua

Heidi kertoo, että perehdytyspäivä oli toteutettu havainnollistavin esimerkein ja ajattelua haastavien harjoitusten avulla. Esimerkit haastoivat paitsi omaa ajattelua, ne avasivat testaukseen liittyvää logiikkaa ja  testaamisen periaatteita. ”Itse pidin varsinkin erilaisten testaustekniikoiden harjoittelusta, jonka koin hyödyllisenä. Erityisesti ryhmässä toteutettu testaus oli mukava tapa tutustua testaamiseen!”

Kolmen hengen testausryhmissä erilaiset näkökulmat olivat hyvin edustettuna. Käytännössä harjoittelu toteutettiin vierailemalla erilaisilla nettisivuilla, joista yllättäen löytyikin paljon kehityskohteita. ”Oli myös hauska huomata, miten innoissamme olimme aina löytäessämme sivuilta bugin ja kirjatessamme ylös sen ominaisuuksia.” 

Seuraavaksi tiedossa on ensimmäinen testausjakso, jota Heidi odottaa jo mielenkiinnolla: ”Perehdytyspäivästä jäi positiivinen mielikuva testaamisesta ja jäin innolla odottamaan ensimmäistä varsinaista testauspäivää uuden sovelluksen parissa!”

Seuraavaksi tiedossa on ensimmäinen testausjakso, jota Heidi odottaa jo mielenkiinnolla:

Perehdytyspäivästä jäi positiivinen mielikuva testaamisesta ja jään innolla odottamaan ensimmäistä varsinaista testauspäivää uuden sovelluksen parissa!

Heidi Kotiranta

Testaamiseen ja Ihkuun liittyvä sanasto:

  • Bugi = virhe ohjelmistossa
  • MVP-versio = Minimum Viable Product, eli pienin toimiva tuote
  • Roadmap = tiekartalle kuvattu visualisointi allianssin toteutusvaiheen etenemisestä. Tilannekuva (09/2019) julkaistu Ihkun verkkosivuilla
  • 4-step report = testauksessa käytetty menetelmä

Lisätietoja asiakastestauksesta antaa:

Ari Huomo (ari.huomo@vayla.fi)

Jaa artikkeli: