Toteutusvaiheen suunnitteleminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Ihkussa työstetään kustannuslaskentajärjestelmää kovaa vauhtia ja allianssissa säännöllisesti työskentelevillä tekijöillä on paljon tehtävää. Kesän aikana projektiin on tullut mukaan useita uusia tekijöitä edistämään kustannuslaskentajärjestelmän kehittämistä.

Allianssityöskentelylle tyypillisesti, myös Ihkussa edistetään useaa osatehtävää samanaikaisesti. Kokonaiskuvan hahmottaminen on tärkeää kasvavalle projektiryhmälle.

Tästä syystä olemme panostaneet Ihkussa sekä pitkän tähtäimen tiekartan (Roadmap) että lyhyemmän tähtäimen etenemissuunnitelman dokumentointiin ja ylläpitoon. Yhteisen pitkän tähtäimen Roadmap-kuvan lisäksi Big Roomin seinällä ylläpidetään yksityiskohtaisempaa viikkotason Last Planner -tyyppistä seinätaulua toiminnan eri osa-alueille. Varsinainen tehtävien seuranta ja ohjaus toteutetaan Jira-työkalun avulla.

Toteutusvaiheen aikana suunnitelmat tarkentuvat jatkuvasti sitä mukaa, kun järjestelmän kehittäminen etenee. Yhteinen Roadmap-työskentely on osa allianssin sisäisen toiminnan kehittämistä ja yhteisten tavoitteiden muotoilemista, joiden avulla etenemme kohti toimivaa ja käyttäjien tarpeita palvelevaa kustannuslaskentajärjestelmää.

Ihku-allianssin toteutusvaiheen roadmap. Roadmap alkaa syyskuusta 2019 ja päättyy Version 1.1 julkaisuun.
Toteutusvaihetta on edeltänyt kehitysvaihe ja sitä seuraa palveluvaihe. Tässä on kuvattuna etenemisen tilanne syyskuussa 2019.
Jaa artikkeli: