Asiakastestaus: ensimmäisen testauspäivän kuulumiset

Projektissa on edetty siihen vaiheeseen, että olemme päässeet käynnistämään kehitteillä olevan kustannuslaskentajärjestelmän allianssin sisäisen asiakastestauksen. Asiakastestausjaksot rytmittyvät sovelluksen ja kustannustietokannan kehittämisen tahdissa.

Tässä juttusarjassa kerromme miten asiakastestaus etenee sekä avaamme testaajien kokemuksia järjestelmän testaamisesta. Tunnistat juttusarjaan liittyvät artikkelit jatkossa otsikon alussa olevasta sanasta Asiakastestaus. Juttusarjan toisessa osassa kerromme asiakastestausryhmälle pidetystä ensimmäisestä testipäivästä, joka järjestettiin marraskuun alussa 4.11.2019 Helsingissä. Jutun lopussa on lyhyt testaukseen liittyvä sanasto, josta voit kurkata mitä erilaisissa testaukseen ja yleensä Ihku-allianssin toimintaan liittyvillä termeillä tarkoitetaan.

Tällä kertaa kokemuksiaan testaamisesta jakavat tuoteomistaja Ari Huomo ja sovelluskehityksen tiimi

Ihkussa toteutettavan kustannuslaskentajärjestelmän MVP -versiota päästiin testaamaan ensimmäistä kertaa asiakastestausryhmässä marraskuun alussa.

Arin kommentit ensimmäisestä testauspäivästä:

Ensimmäistä asiakastestauspäivää odotettiin jännittävin, mutta luottavaisin mielin! Ensimmäisessä testauksessa painotuttiin erityisesti hankkeen perustamisen ja sen rakenteen muodostamiseen sekä kustannuslaskelmien tuottamisen logiikkaan. Asiakastestaajilta haluttiin palautetta niiden soveltuvuudesta käytännön tarpeisiin. Lähestymiskulma oli jossain määrin uusi, mutta saadun palautteen pohjalta se tulkittiin toimivaksi! 

Itse tilaisuutta ja sen järjestelyjä pidettiin pääsääntöisesti myös onnistuneina (arvosana 4/5). Testauksen tuloksena saatiin yli 350 testipalautetta, joita on nyt työstetty eteenpäin.  

Sovelluskehitys kommentoi asiakastestausta ja sen jälkeen alkavaa työrupeamaa seuraavasti: 

Asiakastestaus on erittäin tärkeää sovelluskehityksen aikana. Saamme sen perusteella vahvistusta siihen mennessä tehdyn sovelluksen toimivuuteen ja käytettävyyteen, sekä tärkeitä kehitysehdotuksia meneillään olevaan kehitystyöhön. Testaajien palaute auttaa meitä ohjaamaan kehitystyötä oikeaan suuntaan ja tuo kehityskohteet esiin jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Testaamiseen ja Ihkuun liittyvä sanasto:

  • Bugi = virhe ohjelmistossa
  • MVP-versio = Minimum Viable Product, eli pienin toimiva tuote
  • Roadmap = tiekartalle kuvattu visualisointi allianssin toteutusvaiheen etenemisestä. Tilannekuva (09/2019) julkaistu Ihkun verkkosivuilla
  • 4-step report = testauksessa käytetty menetelmä
  • tuoteomistaja = tuoteomistaja vastaa tuotteen arvon ja kehitystiimin työn arvon maksimoimisesta
Jaa artikkeli: