Kehitystyö etenee suunnitelman mukaisesti

Ihku-allianssin kehitystyö etenee vauhdilla sekä sovelluskehityksen että kustannustietokannan muodostamisen osalta. Tiimimme sai MVP-version valmistumisen ja testauksen myötä arvokasta palautetta asiakastestausyhmältä. Tätä palautetta hyödynnetään täysin mitoin seuraavan A-version toteutuksessa. Samaan aikaan panostamme kustannustietokannan ylläpitoprosessin ja työkalujen kehittämiseen.

A-version painopiste sovelluskehityksen osalta sisältää määrittelyä ja kehitystä saadun asiakastestauspalautteen pohjalta. Työlistalla ovat ennen A-version asiakastestausta parannukset käyttöliittymään, käytettävyyteen sekä lisäykset kustannuslaskelman taustalogiikan muodostumiseen. 

Kustannuslaskentatiimin työ etenee roadmapissa esitetyn aikataulun mukaisesti. Suurin osa panosrakenteista valmistuu tämän vuoden puolella ja A-versioon luodaan lisää erityisesti panospohjaisia rakennusosia. 

Ihku-allianssin toteutusvaiheen roadmapkuva
Jaa artikkeli: