Päästölaskennan mahdollisuudet Ihkussa -selvitys valmistunut

Väyläviraston tilaama selvitys päästölaskennan toteuttamisesta Ihku-laskentapalveluun on valmistunut. Kerroimme selvityksestä aiemmin tässä jutussa.

Selvitykseen koottiin nykytilan tilannekuvaa päästölaskentaan liittyvistä säädöksistä, ohjeista ja periaatteista. Ne loivat pohjaa erilaisille päästölaskennan toteuttamisvaihtoehdoille, joita löydettin neljä erilaista. Jokaiselle vaihtoehdolle tehtiin SWOT-analyysi, jossa käytiin läpi toteuttamisen mahdolliset vahvuudet ja heikkoudet. Selvityksessä tarkasteltiin myös kahden toteuttamisvaihtoehdon yhdistelmää.

Analyysin ja selvityksen pohjalta toteuttamisvaihtoehdoista kahta potentiaalisinta arvioitiin myös Ihku-allianssin johtoryhmässä ja projektiryhmässä. Päästölaskennan tarve on tunnistettu monessa organisaatiossa, joten on tärkeää saada helpotusta päästölaskentaan mahdollisimman pian, esimerkiksi mahdollisen panosraportti-toiminnallisuuden avulla. Panosraportin avulla saataisiin nopeasti panosmäärät Ihku-laskentapalvelulla laaditusta kustannusarviosta. 

Ihku-laskentapalveluun mahdollisesti toteutettava päästölaskenta tehdään erillisrahoituksella ja rahoituksesta päättävät allianssin tilaajaorganisaatiot. Päätöksiä päästölaskennan toteuttamisesta osaksi Ihku-laskentapalvelua ei toistaiseksi ole tehty. 


Tutustu selvitykseen

Jaa artikkeli: