Päästölaskennan mahdollisuudet Ihkussa -selvitys on alkanut keväällä

Väylävirasto on tilannut konsulttityönä toteutettavan selvityksen, jossa tutkitaan millaiset ovat päästölaskennan mahdollisuudet Ihkussa. Käytännössä työ keskittyy siihen mitä eri mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja päästölaskennan ja Ihkun yhdistämisessä on. 

Työssä on Väyläviraston lisäksi mukana allianssin kuntatilaajien edustajia, jolloin myös kaupunkien näkemykset huomioidaan jo selvitysvaiheessa.

Selvitystyön tiimoilta on pidetty tähän mennessä yksi työpaja, jossa kartoitettiin millaisia tavoitteita ja vaatimuksia päästölaskennalle on asetettu, mitkä olisivat päästölaskentatyökalun vähimmäisvaatimukset, ja millainen prosessi päästöjen laskentaan ja seurantaan liittyy.

Selvitys tuo Ihku-allianssin suuntaan tärkeää tietoa siitä, miten ja millainen päästölaskenta Ihkuun mahdollisesti kannattaisi toteuttaa. Työpajalla taas selvitettiin alustavasti tilaajien tarpeita ja odotuksia päästölaskennalle.

Selvityksen on määrä valmistua syksyllä 2022.

Jaa artikkeli: