Kuvituskuva Ihku-laskentapalvelusta, jossa käyttöliittymä näkyy tietokoneen ruudulla ja siitä lähtee ikoneita liittyen datan läpinäkyvyyteen, automatisointiin, CO2-laskentaan ja infrarakentamiseen.

Kurkistus Ihku-laskentapalvelun jatkokehitykseen

Ihku-laskentapalvelua kehitetään ketterästi ja kehitettäviä asioita tarkastellaan säännöllisesti. Tavoitteena on työstää palvelua projektisuunnitelman mukaisesti eteenpäin, mutta toisaalta reagoida nopeastikin esim. käyttäjien toiveisiin. Työkaluna toimii jatkuvasti päivittyvä kehityslista, jonka avulla priorisoidaan kehitettäviä asioita kehitystiimin työlistalle.

Ihku-laskentapalvelun kehityslistaan on 1. prioriteetilla merkitty kohteet, jotka on nähty välttämättömiksi ja joiden toteutuksessa edetään. Prioriteetin 2. ja 3. kohteita viedään toteutukseen lisäselvitysten pohjalta mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi seurataan aktiivisesti käyttäjäpalautetta ja tuodaan kehityslistaan tarvittaessa uusia kohteita.

Tällä hetkellä kehityksen pääpaino on hankeosalaskennassa, mutta myös rakennusosalaskennan kehittämiseen on varattu rahoitusta. Laskentasovelluksen puolella toteutettavaksi suunniteltavana on mm. maksajien erittely -toiminto, jolla hankkeen kustannuksia voi suunnitella ja kohdentaa useammalle maksajalle. Olemme myös aloittaneet integraatiorajapinnan työstämisen. Lisäksi toteutuksessa on sähköposti-ilmoitus -toiminto uusista hankeoikeuksista.

Rakennusosakirjastoa kehitämme jatkuvasti paremmaksi käyttäjäpalautteiden ja itse tunnistamiemme tarpeiden pohjalta. Työstämme myös rakennusosien kuvaustekstejä sovellukseen, ohjeistamaan käyttäjää niiden valitsemisessa ja käyttämisessä. Isoimpina kokonaisuuksina laajennamme parhaillaan rakennusosakirjastoa raitiotierakenteilla ja uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksilla. Lisäksi työn alla on paljon pieniä yksittäisiä parannuksia ja ominaisuuksia sovellukseen sekä lisäyksiä ja päivityksiä rakennusosakirjastoon. 

Priorisoinnissa käytettävä kehityslista on dynaaminen ja se voi muuttua uudemman tiedon valossa ja toteutukseen voikin lopulta päätyä eri asioita, kuin mitä alunperin on suunniteltu. Jos käyttäjillä on toiveita tai kehitysehdotuksia, niistä kannattaa laittaa palautetta käyttäjätukeen. Kaikki tulleet palautteet käsitellään viikoittain. Mikäli jostain asiasta tulee paljon palautetta, niin silloin kyseinen asia juuri priorisoidaan korkealle ja saatetaan ottaa toteutukseen.

Jaa artikkeli: