Kuvituskuva, seteleistä tehty talo

Ihku-laskentapalvelun hinnasto ja rakennusosakirjasto ovat päivittyneet

Hinnasto

Ihku-laskentapalveluun on julkaistu uusi hinnasto, joka vastaa elokuun 2022 hintatasoa. Hinnaston MAKU-indeksiluku on elokuun 2022 mukainen eli 127,5 (2015 = 100).

Hinnastopäivityksessä suurin osa panoshinnoista nousi. Etenkin asfalttimassojen, terästuotteiden ja kuljetusten hinnat nousivat. Tuontikivillä (esim. reunatuet) on edelleen vastaavien kotimaisten kivien hinnat, koska esim. ulkomailta tuotavia kiviä ei ole tällä hetkellä saatavilla niiden kohonneiden rahtikustannusten vuoksi.

Ihkussa päivitetään panoshinnasto kaksi kertaa vuodessa. Näiden päivityksien yhteydessä tarkistetaan ja päivitetään kaikkien panosten hinnat mm. allianssin tilaajien puitesopimuksien sekä kalusto- ja materiaalitoimittajien antamien tietojen perusteella. Hintatiedusteluihin on yleisesti suhtauduttu positiivisesti. Pienessä osassa hintoja hyödynnetään myös asiantuntija-arvioita. 

Rakennusosakirjasto (10/2022)

Päivitetyssä rakennusosakirjastossa on 6119 kpl rakennusosaa. Päivityksessä lisättiin yhteensä 348 kpl uusia rakennusosia. Osa uusista rakennusosista on korvannut vanhoja yksikköhintaisia rakennusosia.

Loppuvuonna rakennusosakirjaston kehityksessä keskitytään mm. erittäin vaativien toteutusympäristöjen jatkokehitykseen, vesi- ja rantarakentamiseen ja hankeosalaskennan tarpeisiin. Kehitystyö jatkuu myös tulevina vuosina, joten myös rakennusosakirjastoon liittyvää palautetta kannattaa antaa Ihku-laskentapalvelun palautelomakkeella. 

Muutoksia ratahankkeiden toteutusympäristöihin

Uuden rakennusosakirjaston version myötä ratahankkeiden rakennusosat huomioivat jatkossa erilaisten työskentelyolosuhteiden vaikutukset ratahankkeiden kustannuksiin. Kustannusvaikutus määräytyy hankkeelle tai sen osalle valitun toteutusympäristön perusteella. Kustannusvaikutus hankkeelle tulee rakennusosien kautta kuten muillakin hanketyypeillä. Muutoksen myötä myös ratahankkeiden toteutusympäristöjen kuvaustekstit on päivitetty ja ovat tarkasteltavissa täällä: Rata-hanketyypin toteutusympäristöt. Muutokset vaikuttavat kirjastopäivityksen myötä niiden olemassa olevien ratahankkeiden kustannuksiin, joiden toteutusympäristöksi on valittu rakennettu ympäristö, tiiviisti rakennettu ympäristö tai erittäin tiiviisti rakennettu ympäristö.

Julkaisutiedote

Jaa artikkeli: