Kuvituskuva

Päästölaskennan kehitys käynnistyy

Pinnan alla on kytenyt jo pitkään ajatus päästölaskennasta osana kustannuslaskentapalvelua. Toteutuksen ajankohdasta on kyselty tasaisin väliajoin ja nyt on vihdoin kerrottavaa! Päästölaskentaa aletaan toteuttaa osana Ihku-allianssin 2. palvelujaksoa. Työtä on pohjustettu jo aiemmin tehdyllä selvityksellä. Työ käynnistyy helmikuun aikana työpajoilla, joissa linjataan yhteinen tahtotila päästölaskennan tavoitteille ja sisällölle. Tämän jälkeen alkaa määrittely- ja toteutustyö laskennan toteuttamiseksi. Päästölaskenta tulee sisältymään sekä hankeosa- että rakennusosalaskentaan.

Työtä koordinoi ja toteuttaa Ihku-allianssin projektiryhmä. Kustannuslaskennan osaajien lisäksi allianssiin tulee mukaan uusia päästölaskennan osaajia mm. Rambollista ja Arkancelta sekä tilaajaorganisaatioista. Lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti Suomen ympäristökeskuksen kanssa, joka kehittää ja ylläpitää valtakunnallista infra-alan päästötietokantaa, johon päästölaskenta tulee pohjautumaan.

Työn on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana ja mahdollinen vaiheittain valmistuminen selviää työn aikana. Päästölaskenta tulee olemaan kiinteä osa Ihkun kustannuslaskentaa ja laskenta etenee automaattisesti samaan tahtiin kustannuslaskennan kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päästölaskenta on myös saatavissa takautuvasti mukaan kaikkiin Ihkulla laskettuihin hankkeisiin.

Jaa artikkeli: