Kuvituskuva

Ihku-laskentapalvelun laskentakyvyn luotettavuutta varmistetaan asiantuntijatyöllä ja hanketestauksilla

Ihku-allianssi tuottaa avointa ja luotettavaa kustannustietoa päätöksenteon tueksi infrahankkeisiin. Ihku-laskentapalvelu näyttää käyttäjälle mistä hanke- ja rakennusosien hinnat muodostuvat. Ihku-laskentapalvelun rakennusosien hinnoittelu perustuu niiden sisältämiin panoksiin ja panosmääriin. Ihku-laskentapalvelussa käyttäjä näkee alla olevan esimerkin mukaisesti mistä rakennusosan yksikköhinta muodostuu.

Esimerkkikuva mistä rakennusosan "2422.2 betonipölkky" yksikköhinta muodostuu

Laskennan läpinäkyvyys lisää Ihku-laskentapalvelun luotettavuutta sekä lisää eri osapuolten ymmärrystä kustannusten muodostumisesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Ihku-laskentapalvelun avulla voidaan huomioida myös erilaisten olosuhteiden vaikutuksia rakentamisen kustannuksiin. Ihku-allianssin kustannuslaskentatiimin vetäjä Aki Peltola kertoo, miten Ihkussa on panostettu laskennan luotettavuuteen.

Laaja-alainen asiantuntijoiden hyödyntäminen ja jatkuva päivittäminen ovat luotettavuuden keskiössä

Ihkun rakennusosakirjaston kehittämisessä on hyödynnetty laaja-alaisesti eri osapuolten, kuten urakoitsijataustaisten asiantuntijoiden osaamista. Yhteistyössä eri organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa olemme määrittäneet eri hanketyyppien rakennusosien panosrakenteet ja työsaavutukset eri olosuhteissa. 

Rakennusosakirjaston rakennusosien hintojen määritystä varten tarvitaan myös eri panosten hinnat (esim. KaM 0/32 €/tn). Ihku-laskentapalvelun panoshinnat päivitetään kahdesti vuodessa ja hintojen ylläpidosta ja paikkansapitävyydestä huolehditaan jatkuvasti. Hinnastopäivitys on noin 2 kuukautta kestävä prosessi, jonka aikana olemme yhteydessä eri materiaalitoimittajiin sekä tilaajien edustajiin. Hinnasto päivitetään hyödyntämällä uusimpia toimittajien hinnastoja ja tilaajien puitesopimuksia. Ihku-laskentapalvelu pyrkii kuvaamaan todennäköistä urakoitsijan tarjoushintaa, joten panoshinnat huomioivat tuoteryhmästä riippuen mahdolliset alennukset listahintoihin nähden ja ovat alv 0 %.

Hanketestausta tehdään monipuolisesti erilaisille hanketyypeille

Olemme luoneet rakennusosakirjaston ja siihen liittyvän hinnaston niin sanotusti alhaalta ylöspäin panostasolta aina rakennusosan yksikköhintaan asti. Tämän lisäksi on tärkeää, että rakennusosakirjastoa testataan myös toisesta suunnasta, niin sanotusti “ylhäältä alaspäin”. Tämän vuoksi teemme säännöllisesti hanketestausta eri tilaajien hankkeille, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. Testausta tehdään erilaisille hanketyypeille erilaisissa toteutusympäristöissä.

Hanketestauksessa Ihku-laskentapalvelulla laskettujen kustannusarvioiden tuloksia verrataan vastaavien kokonaisuuksien urakoitsijoiden tarjouksiin. Vertailuissa huomioidaan mahdolliset sisältöerot (esimerkiksi tilaajien erillishankinnat). Testauksen tavoitteena on todentaa Ihku-laskentapalvelun laskentakyky erityyppisille hankkeille ja löytää rakennusosakirjaston kehityskohteita erityyppisissä hankkeissa. Olemme tehneet Ihku-laskentapalvelulle myös niin sanottuja urakoitsijoiden happotestejä.

Ihku-laskentapalvelun luotettavuus varmistetaan säännöllisillä panoshinnaston päivityksillä ja hanketestauksella. Keräämme aineistoja eri puolilta Suomea ja mitä enemmän aineistoja on käytössä, sitä paremmin voimme varmistaa, että Ihku-laskentapalvelulla luodut kustannusarviot ovat luotettavia erityyppisille hankkeille, eri puolilla Suomea.

Jaa artikkeli: