Kirjaston kaareva hylly, jossa paljon värikkäitä kirjoja.

Uudet opinnäytetyöt tutkivat perusparantamisen kustannuslaskentaa esi- ja yleissuunnitteluvaiheessa

Ihku-allianssin osapuolilla on tällä hetkellä käynnissä tai käynnistymässä monia kiinnostavia opinnäytetöitä. Juttusarjan viidennessä osassa Tuomas ja Eemeli kertovat, millaista on tehdä opinnäytetyötä Ihku-allianssissa.

Tuomas opiskelee Tampereen teknillisestä yliopistossa rakennustekniikkaa ja suuntautuu infrarakenteisiin. Opinnot täydentävät aiemmin suoritettua rakennusinsinöörin tutkintoa Tampereen ammattikorkeakoulusta. Tuomaksen diplomityön aiheena on “Esi- ja yleissuunnitteluvaiheen kustannuslaskenta katujen perusparannushankkeissa”.

Olen pitänyt lopputyön tekemisestä. Aihe on kohtuu uusi, joka lisää omaa mielenkiintoani aihetta kohtaan. Pidän siitä, että kyseessä on uusi ja monipuolinen laskentaohjelma, jonka tulevaisuuden ominaisuuksiin pystyn omalla diplomityölläni vaikuttamaan.

Tuomas

Tuomas nostaa positiivisena myös sen, että työtä ohjaa hyvä ja osaava ohjausryhmä, jolla on ennestään tietoutta Ihkusta ja sen toiminnasta.


Eemeli opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa rakennustekniikkaa ja suuntautuu infrarakentamiseen. Eemelin insinöörityön aiheena on “Maanteiden perusparantamisen kustannuslaskenta Ihkun hankeosalaskennassa”. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää maanteiden perusparantamishankkeiden kustannuksiltaan tärkeimmät osa-alueet ja kuinka niiden hankeosien kustannuslaskenta tulisi toteuttaa Ihkussa.

Päättötyön tekeminen Ihkulle tuntuu aidosti palkitsevalta. Pääsen työssäni sisälle aiheeseen, jota ei ole koulussa käsitelty kuin pintatasolla ja josta on apua omallekin uralle. Työn tekeminen on mukavan itsenäistä, mutta apua ja ohjausta saan aina tarvittaessa ammattitaitoisilta ohjaajiltani.

Eemeli
Jaa artikkeli: