Kuvituskuva: Gabriel Vasiliu, Unsplash

Rakennusosakirjasto ja hinnasto on päivitetty maaliskuussa 2023

Päivitetty hinnasto 01/2023

Ihku-laskentapalveluun on julkaistu uusi hinnasto, joka vastaa tammikuun 2023 hintatasoa. Hinnaston MAKU-indeksiluku on tammikuun 2023 mukainen eli 129,2 (2015 = 100).

Hinnastopäivityksessä noin puolet panoshinnoista nousi edelliseen hinnastoon (08/2022) nähden. Merkittäviä hinnan nousuja oli muun muassa asfalttimassojen, betonituotteiden, valmisbetonien, murskeiden ja koneiden (esim. kaivinkoneet) panoshinnoissa. Terästuotteiden hinnat pääosin alenivat.

Päivitetty rakennusosakirjasto 19.0.383-H

Päivitetyssä rakennusosakirjastossa on 6071 kpl rakennusosaa.

Rakennusosakirjaston uuden version myötä joidenkin rakennusosien työsaavutuksia on tarkennettu. Muutokset koskevat seuraavia rakennusosakokonaisuuksia:

 • 1622 Rumpukaivannot
 • 1623 Syvennykset ja kuopat
 • 1624 Rakennuskaivannot
 • 1624 Siltakaivannot
 • 2112 Suodatinkangas
 • 3112.2 Tarkastuskaivot, jätevesiviemäri
 • 3114 Purkukaivot, jätevesiviemäri
 • 3122.2 Tarkastuskaivot, hulevesiviemäri
 • 3122.4 Hulevesikaivot
 • 3122.6 Imeytyskaivot
 • 3124 Purkukaivot, hulevesiviemäri

Työsaavutusmuutosten suuruudet ja hankekohtaiset kustannusvaikutukset vaihtelevat hankkeelle tai sen osalle määritetyn hanketyypin ja toteutusympäristön mukaan.

Olosuhdematriisien toimintaa on laajennettu vesihuollon rakennusosiin (littera 3100). Vesihuollon rakennusosien työsaavutukset ja yksikköhinnat muuttuvat hankkeelle tai sen osalle määritetyn hanketyypin ja toteutusympäristön mukaan. Tämän seurauksena vesihuollon rakennusosien “vaikea”-vaihtoehtoehdot eivät enää ole suoraan käyttäjän valittavissa. Päivityksessä lisättiin myös uusia rakennusosia, joiden listauksen näet julkaisutiedotteesta.

Jaa artikkeli: