Aurinkoisena päivänä sillanrakennustyömaalla. Silta on rakennettu puuosista.

Ihku-laskentapalvelun hinnastopäivitys on kuukausia kestävä monivaiheinen prosessi

Yksi useimmin kysytyistä kysymyksistä Ihkuun liittyen on se, miten hintatietoja kerätään laskentajärjestelmään. Kysyimme asiaa Ihku-laskentapalvelun rakennusosakirjaston hintatietojen kanssa työskentelevältä Vincent Wiikiltä Arkance Systems Finlandilta. 

Jotta Ihku-laskentapalvelu on ajantasainen ja luotettava, tarkistetaan laskennassa käytettävien panoshintojen, eli koneiden, kaluston, materiaalien ja työntekijöiden hintoja tasaisin väliajoin. Laskentapalvelun rakennusosakirjasto sisältää eri tyyppisten infrahankkeiden kustannuslaskennassa tarvittavat rakennusosat. Rakennusosat avataan tuotanto-osiksi (työvaiheiksi) ja sitä kautta yhä tarkemmalle tasolle panoksiksi.

Ihkussa yksikköhinnoitellun rakennusosan voi avata tuotanto-osiksi ja edelleen panostasolle. Panostasolla voi tarkastella Ihkun käyttämiä lähtöarvoja (panokset, panoshinnat, työsaavutus).

Panokset muodostavat panoshinnaston, joka kattaa eri infra-alan panoslajit hintoineen, kuten materiaalit, työt, kalustot ja koneet. Panoshinnaston kehittämisessä ja ylläpidossa kontaktoidaan materiaalivalmistajia sekä tukkutoimittajia ja vuokrakalustoyrityksiä. 

“Uusien panoshintojen tiedustelu lähtee usein käyntiin tarpeesta luoda Ihku-laskentapalveluun uusia rakennusosia. Tieto tulee siis rakennusosan mallintajalta, joksi panospohjaisia rakennusosia työstäviä henkilöitä kutsutaan. Kun tarve tulee minulle saatan alkuun kerätä tarvittavista panoksista hieman lisätietoja, kuten esim. väri- tai kokotietoja, jotta oikean tuotteen tiedustelu on helpompaa. Sitten lähdetään kartoittamaan kyseisen panoksen toimittajia yksinkertaisesti internethaun avulla,” kertoo Vincent hintojen keräyksen aloituksesta. 

Kun toimittajia on tunnistettu Vincent lähestyy heitä yleensä ensin sähköpostilla, jonka jälkeen soitetaan n. viikon päästä perään mikäli sähköpostiin ei ole tullut vastausta. “Puhelimessa pääsen yleensä kertomaan mihin hintoja käytetään ja miten ne tulevat näkyville loppukäyttäjälle,” Vincent jatkaa. 

Ihku-laskentapalvelussa on tarkoitus, että loppukäyttäjä ei pysty yhdistämään panosta ja panoshintaa tiettyyn tuotteeseen tai toimittajaan. Vincent saa myös melko usein kysymyksiä panoshintojen ylläpitoon liittyen, sillä toimittajat haluavat tietysti, että hintataso pysyy oikeana, kun tuotteiden hinnat mahdollisesti muuttuvat ajan saatossa. Realistisilla panoshinnoillavarmistetaan, että suunnittelijat voivat luotettavasti vertailla eri suunnitteluratkaisuiden kustannusvaikutuksia Ihku-laskentasovelluksessa. Luotettavat panoshinnat mahdollistavat oikein hinnoitellut rakennusosat ja luotettavan rakennusosalaskennan. 

Ihkun panoshinnasto päivitetään kahdesti vuodessa, joten hintojen ylläpidosta ja paikkansapitävyydestä huolehditaan jatkuvasti. Hinnastopäivitys on n. 3-4 kuukautta kestävä prosessi, jonka aikana ollaan yhteydessä materiaalitoimittajiin sekä kuntien edustajiin tiedustellen hintamuutoksia sekä uusia hinnastoja ja puitesopimuksia. Lopussa uudet panoshinnat päivitetään Ihku-laskentapalvelun tietokantaan. Hinnastojen keräämisen jälkeen kaikkien 2500 panoksen päivittäminen tehdään muutamassa viikossa, joten se on melko intensiivinen työvaihe. 

Alkuvuodesta 2022 Ihku-laskentapalveluun on myös kerätty uusiomateriaalien hintatietoja ja uusiomateriaalit on tarkoitus tuoda laskentapalveluun kesäkuun päivityksessä.

Jaa artikkeli: