Käyttöönotto on päättynyt onnistuneesti

Ihku-laskentapalvelun rakennusosalaskennan käyttöönotto on saatu onnistuneesti päätökseen. Käyttöönottoprojekti oli osa Ihku-allianssin ensimmäisen palvelujakson kokonaisprojektia. Käyttöönottoprojekti alkoi syksyllä 2020 valmistelevilla tehtävillä. Varsinainen tuotantoympäristön avaus oli maaliskuussa 2021, jonka jälkeen käyttöönotot etenivät portaittain eri tilaajilla. Käyttöönottoprojekti sisälsi niin allianssin käyttöönottoprojektin vetämisen kuin tilaajien sekä heidän konsulttien käyttöönottojen koordinoinnin.

Käyttöönoton projektipäällikkö Olli Rajamäki kommentoi käyttöönoton onnistumista seuraavasti: “Kaikilla Ihku-allianssin tilaajaosapuolilla on otettu Ihkun rakennusosalaskenta hallitusti käyttöön. Onnistunut käyttöönotto näkyy selkeästi tilaajien tuotantohankkeiden määrissä, käyttäjien määrissä sekä järjestelmään kirjautumisten osalta.” Alla olevassa kuvassa näkyy tilaajien tuotantohankkeiden määrien kehittymistä: 

Kaavio Ihkuun luotujen tuotantohankkeiden määrästä kuukaudessa ja kumulatiivisesti. Kaaviossa on mitattu ainoastaan allianssin tilaajia. Kuukauskertymä 97 ja kumulatiivisesti 501.

Käyttöönottoprojekti antoi paljon arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää sekä hankeosalaskennan käyttöönotossa että järjestelmäkäyttöönotoissa yleisesti. Rajamäki keräsi allianssin tilaajaosapuolilta kokemuksia ja kommentteja käyttöönotoista. Erityisesti korostettiin avointa tilaajien välistä sekä tilaajien ja palveluntuottajien asiantuntijoiden välisen vuorovaikutuksen tärkeyttä. Myös käyttäjien osallistaminen koettiin onnistuneeksi Ihkun käyttöönoton osana.  Rajamäen mielestä erityisen hyviä kommentteja ajatellen hankeosalaskennan käyttöönottoa olivat maininnat Ihkulla laskettujen pilottihankkeiden hyödyistä, tilaajien käyttöönottoon liittyvät resursointikysymykset ja niiden kirkastaminen jatkossa sekä hyvän koulutus- ja ohjeistuskokonaisuuden ylläpito ja kehittäminen hankeosalaskennan tarpeisiin.

Jaa artikkeli: