Hankeosalaskennan A-versio sai positiivisen vastaanoton asiakastestausryhmältä

Ihku-laskentapalvelun hankeosalaskennan kehitystyö saavutti ensimmäisen ison etappinsa kun 14.2. järjestettiin ensimmäinen asiakastestaus. Asiakastestaus koostuu tilaajien nimeämistä edustajista, jotka osaltaan vastaavat tulevan tuotteen validoinnista tuoteomistajan johdolla. Asiakastestausryhmällä on suuri rooli ja vaikuttamismahdollisuudet hankeosalaskennan kehitystyöhön.

Asiakastestaustilaisuus pidettiin suositusten mukaisesti etätilaisuutena. Keskustelua käytiin sekä keskustellen että Mentimeter:in puolella.

Vastauksia asiakastestaajilta Mentimeter-kyselyyn "Mikä on mielestäsi tärkeää hankeosalaskennassa"
Mentimeter:iin annettuja kommentteja tilaisuuden aikana

A-version asiakastestaus toteutettiin esittelemällä hankeosalaskennan prototyyppiä. Prototyypin kautta esiteltiin lähtötietojen syöttämistä, laskennassa käytettäviä oletusarvoja, osittelua ja rakennusosien määriä. 

“Mentin kautta kerätyt kommentit ja arviot olivat rohkaisevan myönteisiä” toteaa tuoteomistaja Ari Huomo. Huomo kannustikin tilaisuudessa asiakastestaajia ajattelemaan kriittisesti ja tuomaan esille myös kritiikkiä ja kehitysehdotuksia työn tueksi.

Mentimeteriin annettuja vastauksia kysymykseen "Mitä mieltä olet hankeosalaskennan osittelusta?". Vastauksissa mm. selkeä, järkevä, fiksua, näyttää toimivalta, looginen ja mielenkiintoinen.
Mentimeter:in kautta kerättyjä palautteita hankeosalaskelman ositteluun liittyen

Prototyyppi sisältää tässä vaiheessa vielä paljon keskeneräisiä ominaisuuksia ja aihioita, joita kehitetään onnistumisten ja erehdyksien kautta. Tärkeinä arvoina kehittämisessä ovat edelleen avoimuus ja joustavuus. Lisäksi uutena huomioon otettava asiana on noussut yhteiskäyttöisyys jo toiminnassa olevan rakennusosalaskennan kanssa. Hankeosalaskennasta onkin jatkossa tarkoitus päästä sujuvasti siirtymään rakennusosalaskennan puolelle, yhden ja saman sovelluksen sisällä.

Jaa artikkeli: