Esimerkki laskelmarakenteesta, joka sisältää sekä hankeosalaskelman että rakennusosalaskelman

Hankeosalaskenta on nyt julkaistu!

Hankeosalaskenta on julkaistu 11.1.2023 ja löytyy nyt Ihku-laskentapalvelusta. Uudet ominaisuudet ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä samaan tapaan kuten aiemmatkin toiminnot.

Nyt ilmestyvä versio hankeosalaskennasta on ensimmäinen tuotantokäyttöön tuleva. Hankeosalaskennan ensimmäisellä versiolla voi laskea esi- ja yleissuunnitelmavaiheiden uudisrakentamisen kustannusarvioita kaduille, teille, kunnallistekniikalle, silloille, viheralueille ja radoille. Hankeosalaskennan kehitys jatkuu yhä ja hankeosia on tulossa myöhemmin lisää.

Allianssin tilaajaorganisaatioiden käyttöönotto

Allianssin tilaajaorganisaatiot ottavat hankeosalaskennan käyttöön vaiheittain pilottien avulla. Vaikka käyttöönotto tehdäänkin vaiheittain talven ja kevään aikana, niin hankeosalaskennan toiminnot ovat jo tästä huolimatta kaikkien käyttäjien käytettävissä. 

Jo ennen hankeosalaskennan julkaisua tehtiin asiakastestausta hankeosalaskennan esiversiolla. Nyt tilaajaorganisaatioiden piloteilla pyritään muodostamaan parhaita käytäntöjä ja keräämään lisää tietoa tilaajien tarpeista. Lisäksi pilotoinnin avulla tilaajaorganisaatiot muodostavat omia organisaatiokohtaisia ohjeitaan.

Mitä hankeosalaskenta sisältää

Ihkussa käytettävissä olevat hankeosat voi tarkistaa laskentasovelluksen hankeosahausta tai ohjeista. Ihkuun tulee uusia hankeosia kirjastopäivitysten myötä, lisätyistä hankeosista ilmoitetaan julkaisutiedotteissa.

Hankeosalaskenta ei ole erillinen rakennusosalaskennasta vaan hanke voi sisältää samanaikaisesti hanke- ja rakennusosia. Hankeosat koostuvat Ihkun rakennusosakirjaston rakennusosista, jotka on muodostettu panoksista. Näiden kustannuksista muodostuu hankeosan kustannus. Uusien hankeosien mallinnuksen edellytyksenä on siis, että siihen tarvittavat rakennusosat löytyvät kattavasti Ihkun rakennusosakirjastosta.

Hankeosalaskennan ominaisuudet on eritelty tarkemmin julkaisutiedotteessa ja voit tutustua hankeosalaskentaan myös videon kautta.

Kirjaudu Ihku-laskentapalveluun

Jaa artikkeli: