Tietyömaa, jonka läpi menee uoma, jossa on tehty pohjavesisuojausta erilaisilla materiaaleilla.

Paljon kysytyt uusiomateriaalit on lisätty Ihkuun

Ilmastoviisaaseen rakentamiseen kuuluu myös uusiomateriaalien käyttö. Ihkustakin löytyy jatkossa runsaammin materiaalivaihtoehtoja yleisimmille Suomessa käytössä oleville uusiomateriaaleille. 

Ihku-laskentapalvelun rakennusosalaskentaan lisätään kesäkuun julkaisussa uudet materiaalivaihtoehdot uusiomateriaaleista useille rakennusosille. Järjestelmästä löytyy jo ennestään uusiomateriaalivaihtoehtoja, kuten betonimurske, rengasleike, autonrengas sekä vaahtolasimurske, mutta nyt rakennusosakirjasto täydentyy usealla uudella vaihtoehdolla. Tarve uusiomateriaaleille järjestelmässä oli ilmeinen, sillä asiakaspalautteita aiheesta oli tullut jonkin verran. Asiakaspalautteiden perusteella uusiomateriaalien lisääminen Ihkuun otettiin työn alle jo keväällä. 

Ihku-allianssissa on alusta alkaen keskusteltu paljon esim. päästölaskennasta ja muista kestävämpään rakentamiseen tähtäävistä asioista. Aika lisätä uusiomateriaalit Ihku-laskentapalveluun oli nyt sopiva, sillä monesta uusiomateriaalista löytyy jo materiaalikortti ja niitä on mahdollista hyötykäyttää rakentamisessa MARA-ilmoitusmenettelyn kautta. Ihkuun lisättiin paljon murskeita tai luonnonkiviaineksia muistuttavia tuotteita, mutta myös erilaisia tuhkia pyritään lisäämään palveluun vielä tulevaisuudessa.

Uusiomateriaalit järjestelmään

Uusiomateriaalien lisäämisen työ aloitettiin haastattelemalla asiantuntijoita ja selvittämällä, mitkä ovat merkittävimmät ja yleisesti käytetyimmät uusiomateriaalit, jotka tulisi lisätä Ihku-laskentapalveluun. Tätä varten haastateltiin mm. Väyläviraston sekä Rambollin asiantuntijoita. Vaihtoehtoisia uusiomateriaaleja löytyy yllättävän paljon, joten ensin listaa Ihkuun lisättävistä uusiomateriaaleista piti käydä läpi ja päättää, mihin vaihtoehtoihin keskitytään ensin. 

Listauksen tekemisen jälkeen alkoi hinta- ja muiden tarvittavien tietojen kerääminen. Tämä tarkoitti käytännössä soittelua ja viestittelyä eri materiaalitoimittajille tietojen saamista varten. Hinnaston päivityksen prosessista kerroimme jo aiemmin keväällä. Materiaalitoimittajat suhtautuivat tietojen jakamiseen positiivisesti, jolloin myös tietojen saaminen Ihkuun oli jouhevaa. Uusiomateriaaleja miettiessä pitää kuitenkin pitää mielessä osan rajallinen saatavuus ja ennen kaikkea sijainti. Useita uusiomateriaaleja tulee vain tietyiltä tehtailta, joka on huomioitava materiaalivalintoja tehdessä. 

Viimeisessä vaiheessa mallinnettiin uudet rakennusosat uusiomateriaalivaihtoehdoilla. Tässä käytettiin myös apuna asiantuntijoita, jotka kommentoivat mm. työsaavutuksia. 

Ihku-laskentapalveluun lisätään päivityksen myötä seuraavat uusiomateriaalit niille, rakennusosille, joille ne sopivat. Lisättävät uusiomateriaalit ovat: 

  • Teräskuona – masuunihiekkasekoitus
  • Masuunimurske
  • Masuunihiekka
  • Betonimurske
  • Ferrokromikuonamurske
  • Ferrokromikuonahiekka
  • Käsitelty jätteenpolton pohjakuona.

Uusiomateriaaleista voi lukea lisää myös Väyläviraston julkaisussa Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa.

Jaa artikkeli: