Esittelyssä: Allianssin johtoryhmä (AJR) ohjaa yhteisiä päätöksiä

Allianssimallissa eri osapuolet vastaavat hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla, jota johtaa allianssin johtoryhmä (AJR) ja jonka operatiivisesta toiminnasta vastaa projektipäällikkö (PP) apunaan allianssin projektiryhmä (APR). Tulevissa artikkeleissa esittelemme Ihku-allianssin ylimpiä päättäviä elimiä ja ihmisiä niiden takana.

Ensimmäisenä tutustumme Ihku-allianssin johtoryhmään (AJR). Allianssin osapuolia ovat Väylävirasto ja Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupungit, Ramboll Finland Oy, Solita Oy, Civilpoint Oy ja Mittaviiva Oy.  Näistä osapuolista on muodostettu allianssin johtoryhmä, joka ohjaa yhteisiä päätöksiä, vastaa strategisesta johtamisesta ja varmistaa, että hanketta johdetaan tavoitteiden mukaisesti. Sen tehtävänä on tarkastaa ja hyväksyä allianssisopimuksen tavoitteisiin tai johtamisjärjestelmään mahdollisesti tehtävät muutokset, kannustaa ja tukea projektiryhmän toimintaa sekä valvoa allianssin toimintatapoja ja suoritusta niin, että allianssin tavoitteet toteutuvat.

AJR-nimikkeen takana on oikeita ihmisiä

Allianssin johtoryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin keskustelemaan hankkeen etenemisestä. Johtoryhmän jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat projektipäällikkö sekä tilaajan projektipäällikkö, jotka voivat tuoda johtoryhmän käsittelyyn hankkeeseen liittyviä asioita. Allianssin periaatteen mukaisesti kaikilla johtoryhmän osapuolilla on tasapuolinen sananvalta ja kaikkien johtoryhmän päätösten tulee olla yksimielisiä. Johtoryhmän tavoitteita, linjauksia ja kuulumisia kuullaan koko Ihku-tiimin kesken joka tiistaisissa weekly-palavereissa, joissa tiimi käy läpi ajankohtaiset asiat.

Allianssimallissa johtoryhmä ei ole osa päivittäistä toimintaa, ja se tunnetaankin arkipuheessa hieman mystisenä “AJR:nä”, joten on aika esitellä, keitä ovat AJR:n jäsenet.

 Ihku-allianssin johtoryhmä: Kristiina Laakso, Jussi Lindberg, Mikko Varjos, Tiina Perttula, Jani Myllymaa, Tarja Mäki, Kimmo Suonpää, Reetta Putkonen ja Petri Vainio.
Ihku-allianssin johtoryhmä muodostuu tilaajakonsortion ja palveluntuottajien jäsenistä. 

Allianssin johtoryhmän puheenjohtajana toimii Kristiina Laakso Väylävirastosta, jossa hän työskentelee Hankkeet-toimialalla hankehallintaosaston johtajana.  Vapaa-ajalla Kristiinan hankkeet pienentyvät ja konkretisoituvat mökin rakentamisen parissa miehensä kanssa. Mökillä nähdään pian myös uutta sukupolvea. “Minusta tulee ensi tammikuussa tyttövauvan mummi ja se tuntuu erityisen mukavalta”, uutta rooliaan odottava Kristiina kertoo.

Väylävirastoa edustaa myös Jussi Lindberg, joka työskentelee siellä Projektien toteutusosaston johtajana. Jussi on  toiminut rautateiden suunnittelun ja toteutuksen parissa 20 vuoden ajan ja AJR:n jäsenenä hän tuo toimintaan näkökulmaa toteutushankkeista- ja projekteista. Vapaa-aikaansa Jussi viettää perheen kanssa Kokemäen mökillään ja vastaa perheen ruokabudjetista. “Olen yksityisessä elämässä hyvin tarkka rahankäytössä erityisesti ruokaostoksilla. Tiedän tarkalleen mm. paljonko ruokakaupassani maksaa kilo jauhelihaa tai banaaneja”, Jussi huomauttaa.

Espoon kaupunkia AJR:ssä edustava Petri Vainio toimii kaupungin investointipäällikkönä, mutta on myös innokas paikkatiedon harrastaja. Olen innokas kokeilemaan kaikkea uutta. Nuuksion kulmilla asuva Petri kehuu kohtuullista työmatkaa sekä paikallista luontoa ja kokemuksia: “Mielestäni virkamiehen pitää laaja-alaisesti tuntea palvelut, joita kuntalaisille tarjotaan. Itse kävin viimeksi kokeilemassa PPP-yhteistyöllä rakennettua BMX-rataa Matinkylässä.”

Reetta Putkonen, Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötoimialan liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, tuo AJR:ään katuhankkeiden näkökulmaa: “Johtoryhmän jäsenenä itseäni kiinnostaa erityisesti katuhankkeiden kustannusten arviointi ja suunnittelun ohjauksessa tehtävä kustannusohjaus.”

Turun kaupungin edustajana toimii Kimmo Suonpää. “Päivätyöni on Turun kaupungilla kaupunkirakentamisjohtajana”, kertoo Kimmo. Ihku-allianssin AJR:ään Kimmo tuo tietämystä katujen ja muiden yleisten alueiden toteutussuunnittelusta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä katujen ja teiden lainsäädännöstä.”Ihku-laskentapalvelun kehitys ja hankepuoli kiinnostavat erityisesti siksi, että päästään vaikuttamaan elinkaaren alkupään investointeihin.”

Myös allianssin palveluntuottajaorganisaatioista istuu jäseniä johtoryhmässä. Mittaviiva Oy:n tutkimusjohtaja Tarja Mäki vastaa työssään erilaisista tutkimushankkeista liittyen mm. työmaiden turvallisuuteen, organisaatioiden oppimiseen ja rakennusalan tuotantotietojen julkaisuun. “Parhaillaan viimeistelen väitöskirjaani, joka käsittelee työmaan työnjohdon työtä, siihen liittyvää yhteistyötä ja uusien toimintamallien käyttöönottoa yrityksissä”, paljastaa Tarja. Vuodesta 1995 lähes yhtäjaksoisesti Mittaviivassa työskennellyt Tarja on AJR:n jäsenenä kiinnostunut niin infra-alan kuin Ihku-allianssinkin toiminnan kehittämisestä.

Ramboll Finland Oy:n edustajana AJR:ssä toimii Tiina Perttula. Rambollilla Tiina työskentelee kehittämispäällikkönä infran tietomallintamisen ja tiedonhallinnan kokonaisvaltaisen kehittämisen parissa. Tiina tuo AJR:ään myös kansainvälistä uusinta tietoa: “Olen aktiivinen kv-verkoistoissa ja toimin buildingSMART Infraroomin puheenjohtajana nyt neljättä vuotta. Lisäksi olen tiedonhallinnan ja vakioinnin vankkumaton kannattaja!” Tiina toimii AJR:ssä myös kokousten sihteerinä. Vapaa-ajallaan Tiina on puuhailee  hevosten parissa ja omistaa ”Jokke” -hevosen yhdessä ystävänsä kanssa.

Liikennetoimialan asiakkuusjohtajana työskentelevä Mikko Varjos toimii AJR:ssä Solita Oy:n edustajana. “Solita tekee laajasti digitaalisia palveluita ja palvelumuotoilua liikenteen saralla ja tätä osaamista tuon myös AJR:ään.  Ihku-laskentapalvelun kehitys ja hankepuoli kiinnostavat erityisesti siksi, että päästään vaikuttamaan elinkaaren alkupään investointeihin,” Mikko kertoo. Työasiat Mikko nollaa luonnossa liikkumalla ja melomalla. 

Ihku-laskentapalvelun myynnistäkin vastaavaa Civilpoint Oy:tä edustaa johtoryhmässä liiketoimintajohtaja Jani Myllymaa, joka vastaa Point Groupissa myynnistä ja markkinoinnista. “Ihku-hankkeessa olen ollut tiiviisti mukana tarjousvaiheesta saakka. AJR:ssä olen työskennellyt erityisesti suunnittelujärjestelmien ja Ihkun jälleenmyyntiin liittyvien asioiden kanssa”, kertoo Jani. 

Ihku-allianssin johtoryhmän takaa paljastuu siis joukko huippuasiantuntijoita, joista jokainen tuo omaa osaamistaan allianssiin. Seuraavassa osassa kerromme allianssin projektiryhmän (APR) toiminnasta ja henkilöistä ryhmän takana. 

Jaa artikkeli: