Rakennusosakirjasto ja hinnasto päivittyvät syksyn aikana

Ihku-laskentapalvelun laskentakykyä ylläpidetään ja kehitetään rakennusosakirjaston ja hinnaston päivityksillä. Seuraava rakennusosakirjaston päivitys julkaistaan syyskuussa 2021. Ihku-laskentapalvelun hinnasto päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Seuraava hintojen päivitys ajoittuu syys-lokakuun vaihteeseen ja päivitetty hinnasto julkaistaan käyttäjille lokakuun aikana.

Hinnat päivitetään mm. materiaalitoimittajien ja tilaajien puitesopimusten avulla. Hintojen päivityksen yhteydessä tarkistetaan rakennusosissa käytössä olevien panosten uusin hintataso. Ihku-laskentapalvelun hinnastoja ei päivitetä pelkästään indeksin avulla, koska panosten hintataso halutaan varmistaa säännöllisesti. Laskentapalvelussa on kuitenkin mahdollista pitää hankkeen hintataso haluamassaan MAKU-indeksin tasossa ilman, että päivittää hinnastoa hankkeelle.

Myös rakennusosakirjastoa kehitetään mm. asiakaspalautteiden ja sisäisten hanketestausten pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennusosakirjastoon esimerkiksi lisätään uusia rakennusosia tai päivitetään olemassa olevia. 

Miten hinnastojen päivitys vaikuttaa laskentapalvelun käyttäjiin?

Kun käyttäjä luo uuden hankkeen Ihku-laskentapalvelussa, hanke käyttää automaattisesti rakennusosakirjaston ja hinnaston uusinta versiota. Rakennusosakirjasto- ja hinnastoversion voi tarkistaa laskentapalvelussa. Jos laskijalla on vanha hanke, sen voi halutessaan päivittää uusimpaan versioon, jolloin saa myös uusimmat hinnat ja rakennusosat käyttöön laskelmille. Suositeltavaa on käyttää uusinta saatavilla olevaa versiota rakennusosakirjastosta ja hinnastosta. Hankkeelle asetettu MAKU-indeksin arvo muuntaa hankkeen hintatason haluttuun tasoon.

Miten annan palautetta hinnoista tai rakennusosakirjastosta?

Ihku-allianssi kerää palautetta mm. rakennusosakirjastosta, hinnoista ja laskentasovelluksen käytettävyydestä. Käyttäjä voi lähettää palautetta Ihkun asiakastukeen suoraan Ihku-laskentapalvelun sovelluksesta tai laittamalla sähköpostia asiakastukeen (support@civilpoint.fi). Kaikki asiakaspalautteet käsitellään ja siirretään kehityslistalle, jossa ne priorisoidaan jatkokehitystä varten. Rakennusosakirjastoon ja hinnastoon liittyvät palautteet käsittelee Ihku-allianssin kustannuslaskentatiimin asiantuntijat. Sovellukseen liittyvät palautteet käsittelee allianssin sovelluskehitys- ja määrittelytiimi.

Kuvakaappaus Ihkun laskentasovelluksesta, josta näkyy että perustietojen alta saa kustannuslaskennan hintatason muutettua.
Jaa artikkeli: