Kirjaston kaareva hylly, jossa paljon värikkäitä kirjoja.

Uudet opinnäytetyöt tukevat Ihku-laskentapalvelun kehitystä

Ihku-allianssin osapuolilla on tällä hetkellä käynnissä tai käynnistymässä monia kiinnostavia opinnäytetöitä. Juttusarjan neljännessä osassa Tanja,  Jussi-Pekka ja Samu kertovat, millaista on tehdä opinnäytetyötä Ihku-allianssissa.

Tanja opiskelee Turun Ammattikorkeakoulussa rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa ja on suuntautunut rakennesuunnitteluun. Valmistuminen häämöttää keväällä 2022. Tanjan opinnäytetyön aiheena on teräsbetonisten siltojen esi- ja yleissuunnitteluvaiheen määrä- ja kustannuslaskentaohjelman laatiminen.

“ Ihkussa ilmapiiri on positiivinen ja kannustava ja olen saanut mahdollisuuden työskennellä aiheen parissa, joka tukee urapolkuani. Parasta siinä, että teen opinnäytetyöni Ihkulle on se, että työni on oikeasti merkityksellistä ja saan tehdä sen aiheesta, joka minua kiinnostaa.” 

Tanja

Jussi-Pekka on myös valmistumaisillaan Turun Ammattikorkeakoulusta, jossa hän opiskelee infratekniikan linjalla. Lisäksi hän on tehnyt Rambollilla 3,5 vuotta töitä projekti-insinöörinä rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Ihku-allianssille Jussi-Pekka tekee opinnäytetyötä riskienhallinnan näkökulmasta eli miten riskejä voisi hallita kustannuslaskentavaiheessa. Opinnäytetyössä keskitytään erityisesti katuhankkeisiin ja niiden rakennusosiin sekä jatkotarkastelussa pintaraapaisuina muihinkin osiin (tie-, rata-, silta-, aluerakentaminen jne.)

“Ihkulle tekeminen tuntuu tulevaisuuden rakentamiselta. On hienoa olla mukana sellaisessa projektissa joka tulee olemaan osa työnteon perustaa suomalaisessa rakentamisessa. Lisäksi Ihkussa saa tehdä kokeneiden ammattilaisten kanssa yhteistyötä.” Jussi-Pekka

Jussi-Pekka

Samu opiskelee viimeistä vuotta georakentamisen maisteriohjelmassa Aalto-yliopistossa pääaineenaan tie- ja kalliotekniikka ja sivuaineenaan rakennustalous. Diplomityössään Samu tutkii raitiotierakenteiden panospohjaista kustannuslaskentaa ja työ valmistuu kevään 2022 aikana.

“Diplomityön tekeminen Ihkulle on sopivan vapaamuotoista, mutta tukea ja asiantuntija-apua löytyy tarpeen tullen oikein hyvin. Vaikka työtä on tehnyt täysin etänä, on ollut mukava huomata, ettei sillä ole ollut varsinaista merkitystä työn etenemiselle. On hienoa olla mukana kehittämässä jotain, millä on todellista tarvetta ja parhaimmillaan diplomityön tutkimus tuleekin olemaan apuna uusien hankkeiden kustannusarvioiden tekemisessä. Ihkun ja diplomityön kautta on myös ollut mahdollisuus päästä tutustumaan hyvin moneen raitioteiden ja kustannuslaskennan asiantuntijaan.” 

Samu
Jaa artikkeli: