Tampere tavoittelee Ihku-laskentapalvelun käyttöönottoa loppuvuodesta 2021

Tampere edistää Ihku-laskentapalvelun käyttöönottoa. Kysyimme rakennuttajainsinööri Anne Ravaskalta ja vanhemmalta erikoissuunnittelija Mikko Kielolta, miten laskentapalvelun käyttöönottoa lähestytään Tampereella. Ravaska vastaa liikunta-alueiden ja katujen rakennuttamisesta Tampereella. Lisäksi hän vastaa Ihkuun aineistotoimituksista eli siitä, että Ihkuun toimitetaan riittävästi erilaisia hankkeita, joita voidaan käyttää apuna laskentaohjelman kehittämisessä. Kielo sen sijaan toimii pääsuunnittelijana katu- ja vesihuollon kohteissa.

Ravaskan mukaan Tampereella on parhaillaan menossa suuria infrahankkeita kuten Kansiareena ja Tampereen ratikka. Kielon mukaan suunnittelijoita työllistävät myös lukuisat pienemmät katuhankkeet Pirkanmaalla. Käyttöönoton myötä uusi laskentapalvelu tulee tutuksi suunnittelijakunnalle ja rakennuttajille. Ravaskan ja Kielon mukaan tulevaisuudessa on mielenkiintoista nähdä tarjoaako IHKU-laskentapalvelu uusia ja parempia ominaisuuksia nykyisin käytössä oleviin laskentaohjelmistoihin verrattuna.

– Tällä hetkellä Tampereella käytetään kustannusten laskentaan vielä Fore-palvelua ja Ihkun virallinen käyttöönotto tapahtuu, kun saamme laadittua kaupungin sisäiset ohjeistukset Ihkun käyttöönottoon liittyen, Ravaska kertoo.

Kaupungit luovat siis itse erilaisia ohjeita, mallipohjia ja järjestävät koulutuksia Ihkun käyttöönottoa varten. Tampereella testataan tällä hetkellä raportointiin ja käytettävyyteen liittyviä ominaisuuksia. Ohjelmiston kehitysvaiheessa Kielo on tehnyt mallilaskennan suuresta alueurakasta, minkä avulla mm. raportointia on testattu. Suurten aluehankkeiden laskennassa esiintyneiden haasteiden myötä on selvinnyt, että käyttöönottovaiheessa organisaatiokohtaisten ohjeistuksen tulee olla selkeää ja ohjata riittävästi laskentojen määrämuotoisuutta. 

Ravaskan mukaan käyttöönottoon liittyy muutamia riskejä, kuten se, että suunnittelijat palaavat Excel-pohjaiseen kustannuslaskentaan. Näin voi tapahtua, mikäli Ihku ei taivu riittävän hyvin monialaisiin katu- puisto-, silta- ja vesihuoltohankkeiden kustannusten laskentaan. Tampereella Ihku otetaan käyttöön, kun järjestelmää on riittävästi testattu ja sen soveltuvuus on varmistettu kaupungin hankkeiden hallintaan.

Ihku-hankkeella on Tampereella oma ohjausryhmä, jonka tarkoituksena on viedä kehitystä eteenpäin. Ohjausryhmässä päätetään myös suuremmista linjoista käyttöönoton ja tiedottamisen suhteen.

Tampere odottaa uuden järjestelmän myötä kustannusten osalta markkinahintaa paremmin korreloivaa hintatietoutta. 

– Lisäksi uuden järjestelmän sisällä oleva panospohjainen laskentatapa antaa paremman kuvan eri työvaiheiden kustannusten muodostumisesta. Panoslaskennan kautta on helppo eritellä rakennusosien sisällä olevia kustannustekijöitä, kuten materiaalien ja työmenekkien osuudet. Järjestelmä kehittyy ajan myötä toivottavasti käyttäjäystävällisemmäksi ja hankekohtaisten laskemien tekeminen on jatkossa nopeaa ja helppoa, kuvailee Ravaska.

Kuva Hatanpään kaava-alueelta Boijenkadun työmaalta Tampereelta.

Jaa artikkeli: