Ihku-allianssin toteutusvaiheen hyväksyntä on valmistunut

Allianssimalliin kuuluu toisiaan seuraavat vaiheet, joihin hanke on jaettu. Allianssin työ alkaa kehitysvaiheesta, jatkuu toteutusvaiheeseen ja päättyy lopulta pidempään palveluvaiheeseen. Ihku-allianssin toteutusvaihe kesti kaksi vuotta. 

Ihku-allianssin toteutusvaiheen tavoitteena oli tuottaa infranimikkeistön mukainen avoin ja luotettava rakennusosalaskenta palvelemaan useita hanketyyppejä. Toteutusvaiheen päätteeksi lopputulos tuli hyväksyä.  Hyväksynnästä vastasivat tuoteomistaja ja projektipäällikkö sekä viime kädessä Ihku-allianssin johtoryhmä (AJR).

Kysyimme kahdelta projektin avainhenkilöiltä, Santeri Soiniselta ja Ari Huomolta, millainen prosessi toteutusvaiheen hyväksyntä on ja mitä asioita he ehkä olisivat tehneet toisin.

Hyväksyntäprosessin pohjana käytettiin toteutusvaiheen tavoitetason kuvausta, sekä allianssisopimuksessa mainittuja lopputuloksia, kertoo Ihku-allianssin projektipäällikön varahenkilö Santeri Soininen. 

Allianssin toteutusvaiheen hyväksyntää on valmisteltu koko toteutusvaiheen ajan järjestämällä asiakastestausjaksoja, jotka toimivat osana kokonaisuuden hyväksyntää. Asiakastestauksilla myös varmistettiin, että kehitystyö etenee oikeaan suuntaan, Soininen korostaa. Huomo lisää, että laskennan tekninen toimivuus on periaatteessa helppo todentaa, mutta toiminnallisuuksien toteuttaminen loppukäyttäjää riittävän hyvin palveleviksi on veteen piirretty viiva ja sen rajan vetäminen tiedettiin vaikeaksi.

Jälkikäteen Huomo kertoo, että jakaisi hyväksyntää mahdollisesti pidemmälle ajanjaksolle, jos se auttaisi yllättävien vaatimusten täyttämisessä, vaarana tosin olisi ketteryyden menetys. Yksi hyväksynnän loppuvaiheen työllistävimmistä kokonaisuuksista oli tietoturvaan liittyvien vaatimusten käsittely ja niihin vastaaminen, jossa olisimme voineet parantaa aiemmin aloitetulla ja tiiviimmällä yhteistyöllä vaatimuksista vastaavien osapuolten kanssa.

Huomo listaa myös onnistumisia, joista muutkin [allianssit] voisivat oppia. Huomon mukaan tavoitetilan kuvaus riittävän tarkasti, mutta ei kuitenkaan detaljitasolla on kaiken a ja o. Toiminnallisuudet pitää määritellä, mutta niiden toteutukseen pitää jättää vapausasteita, niin määrittely ei työllistä turhaan. Lisäksi ketteryys toteutuksessa säilyy. Hyvät perusratkaisut kantavat kokonaisuutta.

Ketterän kehitysmallin kanssa on erityisen tärkeää dokumentoida tehtyä työtä,  linjauksia ja periaatteita. Dokumentointi ohjaa työtä, yhtenäistää käsityksiä ja antaa hyvän pohjan peilata lopputulosta, Huomo kertaa onnistunutta prosessia.

Hyväksyntä eteni loppujen lopuksi varsin sujuvasti, kiitos hyvien ennakkovalmistelujen. Kaikilla oli myös yhtenäinen käsitys lopputuloksesta, eikä sitä tarvinnut turhaan spekuloida, Huomo summaa hyväksyntäprosessia.

Ihku-laskentapalvelun käyttöönotto on alkanut 29.3.2021 tilaajaorganisaatioiden käyttöönotoilla. Palvelu aukeaa allianssin ulkopuolisille huhtikuusta alkaen.

Jaa artikkeli: