Kuvituskuvana autoja moottitiellä ajamassa sumussa

Päästökertoimien kohdistaminen Ihku-laskentapalvelun rakennusosakirjaston panoksille

Ihku-laskentapalvelun päästölaskenta tulee perustumaan hankkeiden panosmääriin, jotka lasketaan hankkeiden hanke- ja/tai rakennusosamäärien perusteella. Laskennan mahdollistamiseksi Ihkun rakennusosakirjaston eri tyyppisille panoksille määritetään päästökertoimet, jotta hanke- ja rakennusosien sekä siten koko hankkeen päästöt ovat laskettavissa.

Päästökertoimet eri tyyppisille Ihkun rakennusosakirjaston panoksille kohdistetaan Suomen ympäristökeskuksen kehittämän ja ylläpitämän Infrarakentamisen päästötietokannan perusteella. Päästötietokannasta voi helposti hakea erilaisten panosten päästökertoimia. Alla olevassa kuvassa esitetään kuva infrarakentamisen päästötietokannasta, jossa esitetään päästökerroin “murske, kalliomurske, KaM 0/32”.

Kuva infrarakentamisen päästötietokannasta, jossa esitetään päästökerroin “murske, kalliomurske, KaM 0/32”.

Osalle Ihkun panoksista löytyy suoraan sopiva, samalla yksiköllä oleva vastinpari samalla yksiköllä päästötietokannasta, jolloin kohdistaminen on yksinkertaista. Esimerkiksi edellä esitetty infrarakentamisen päästötietokannan päästökerroin soveltuu sellaisenaan alla olevassa kuvassa esitetylle Ihkun panokselle “murske, kalliomurske, KaM 0/32”:

 Kuvakaappaus Ihku-laskentasovelluksesta, jossa on Ihkun panos “murske, kalliomurske, KaM 0/32”

Infrapäästötietokannassa esitetään päästökertoimet panoksen yksikköä kohden (esimerkiksi kgCO₂e/kpl) ja painoa kohden (kg/CO₂e/kg).  Esimerkiksi alla olevassa kuvassa esitetään kuva infrarakentamisen päästötietokannasta, jossa esitetään betonikaivon pohjarenkaan päästökertoimet.

Esimerkkikuva infrarakentamisen päästötietokannasta, jossa esitetään betonikaivon pohjarenkaan päästökertoimet.  Betonikaivon pohjarenkaan painoperusteinen päästökerroin on 0,148 kgCO₂e/kg.

Kuvassa esitetyn betonikaivon pohjarenkaan painoperusteinen päästökerroin on 0,148 kgCO₂e/kg. Infrapäästötietokannan painoperusteisteisten päästökertoimien ja Ihkun panosten painotietojen (kg/yks.) avulla voimme kohdistaa päästökertoimia myös sellaisille panoksille, joille ei löydy suoraa vastaavuutta päästötietokannasta. Näin voidaan menetellä esimerkiksi sellaisten materiaalikokojen kohdalla, joita ei löydy infrapäästötietokannasta. 


Lisätietoja Akilta (aki.peltola@mittaviiva.fi)

Jaa artikkeli: