Henri Pöyhösen opinnäytetyö käsittelee infrahankkeiden kaluston ja koneiden panoshintojen kehitystä ja päivitystä

Ihku-allianssissa valmistuu monia kiinnostavia opinnäytetöitä. Juttusarjan neljännessä osassa esitellään Henri Pöyhösen opinnäytetyön Infrahankkeiden koneiden ja kaluston panoshintojen kehitys tuloksia.

Ihku-allianssissa on valmistunut uusi mielenkiintoinen opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulun ajoneuvotekniikan opiskelija Henri Pöyhösen insinöörityössä “Infrahankkeiden koneiden ja kaluston panoshintojen kehitys” tutkittiin, mistä infrarakentamisessa käytettyjen koneiden ja kaluston panoshinnat koostuvat ja miten kustannusten muutoksia voidaan seurata Tilastokeskuksen ylläpitämien eri osaindeksien avulla. 

Tavoitteena oli löytää toimivia indeksejä kuvaamaan infrarakentamisen panoshintojen muutosta Ihkun päivitystyön tueksi. 

Kaluston ja koneiden hintatietoja selvitettiin useasta lähteestä

Työ lähti liikkeelle kaluston ja koneiden käsitteiden rajaamisesta. Koneet sisältävät pääasiassa infrarakentamisessa käytetyt kaivinkoneet ja kuorma-autot kuljettajineen. Kalustolla tarkoitetaan ilman kuljettajaa toimivia laitteita, kuten generaattoreita ja kompressoreja. Panoshinnalla tarkoitetaan koneen tai kaluston kaikkia kustannuksia yhtä käyttötuntia kohden, kuten kuljettajan palkkaa, polttoainetta sekä investointi- ja ylläpitokustannuksia, esim. huoltoja ja vakuutuksia. 

Valituille kalustolle ja koneille alettiin selvittämään hintatietoja noin kymmenen vuoden ajalta Ihku-allianssin keräämien tietojen perusteella. Tutkimuksessa käytetyt hintatiedot hankittiin eri lähteistä. Tutkimuksessa hyödynnettiin Rakentajain kalenteri -kirjojen hinnastoja, tilaajien urakka-asiakirjoja ja puitesopimuksia, betonitoimittajien hinnastoja sekä infra-alan palkkatilastoja. 

Hintatietojen muutoksia vertailtiin Tilastokeskuksen ylläpitämiin osaindekseihin

Kerättyjen hintatietojen pohjalta luotiin vuositason hinnanmuutosta kuvaava indeksi. Määritellyille kalustolle ja koneille pyrittiin löytämään osaindeksi, joka kuvaisi niiden hinnanmuutoksia vuositasolla. Tarkasteltavaan muotoon muutettuja hintatietoja verrattiin löydettyihin indekseihin ja määritettiin poikkeama verrattuna kerätyistä tiedoista muodostettuun indeksiin. Indeksien eroa kuvaava poikkeama kuvattiin prosenttina. Asiantuntijahaastatteluilla tuettiin vertailun tuloksien tulkitsemista. 

Osaindeksit tulivat Tilastokeskuksen ylläpitämistä hintojen muutoksia kuvaavista indekseistä; Maarakennuskustannusindeksi, Rakennuskustannusindeksi sekä Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi. 

Osalle kalustosta ja koneista löytyi hinnanmuutoksia hyvin kuvaava osaindeksi

Osaindeksit koostuvat usean eri kaluston ja koneen hinnasta. Tämän takia oletettavasti kalustoa tai konetta kuvaava osaindeksi ei aina kuvannutkaan sitä hyvin. Yksittäisen kaluston tai koneen hinnanmuutosten kuvaamiseen ei välttämättä löydy sopivaa osaindeksiä, vaikka kyseinen kalusto tai kone kuuluisi osaindeksiin vaikuttaviin tekijöihin. Osalle kalustosta ja koneista kuitenkin löytyy osaindeksit, jotka kuvaavat niiden hinnanmuutoksia hyvin. 

Kuva: 4-akselisen kuorma-auton hintakehitys 2010-2018 (2010=100) tarjoushintojen ja MAKU-osaindeksin 4 Ostetut kuljetuspalvelut mukaan.
Kuva: 4-akselisen kuorma-auton hintakehitys 2010-2018 (2010=100) tarjoushintojen ja MAKU-osaindeksin 4 Ostetut kuljetuspalvelut mukaan.

Jatkotoimenpiteet Ihku-allianssissa

Ajan tasalla olevat panoshinnat mahdollistavat luotettavat kustannusarviot. Henrin työn tuloksia on hyödynnetty Ihkun panoshintojen ylläpitotapojen määrittelyssä. Jatkamme selvitystyötä sen osalta, miten eri panoshintoja kannattaa päivittää. Henrillä työt jatkuvat  Mittaviivalla ja Ihku-allianssissa erilaisten kustannuslaskentaan liittyvien asiantuntijatehtävien parissa. 

Jaa artikkeli: