Ihku-allianssissa valmistuu lisää nuorten osaajien opinnäytetöitä

Ihku-allianssin osapuolilla on tällä hetkellä käynnissä monia kiinnostavia opinnäytetöitä. Juttusarjan toisessa osassa Anni, Henri ja Risto kertovat, millaista on tehdä opinnäytetyötä Ihku-allianssissa.

Anni on viimeisen vuoden maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelman opiskelija. Annin diplomityön “Tiedonsiirto kustannuslaskenta- ja suunnittelujärjestelmien välillä” tarkoituksena on selvittää mm. miten määrätiedot saadaan nykyistä tehokkaammin suunnittelujärjestelmistä kustannuslaskennan hyödynnettäväksi. Annin tavoitteena on myös tarkastella järjestelmien välisen integraation mahdollisuuksia. Mitä jos kustannukset saataisiin osaksi suunnittelua tietomalleihin?

Annille tärkeää on opinnäytetyön aiheen merkityksellisyys ja vaikuttavuus, ja työ on sujunut mukavasti ketteriä menetelmiä hyödyntävässä porukassa.

On motivoivaa tehdä opinnäytetyötä aiheesta, jonka tärkeydestä olen saanut kuulla monelta eri taholta. Ihkun kautta saa olla mukana merkittävässä projektissa, lisäksi pääsen vaikuttamaan ja luomaan uutta. Pidän Ihkun nykyaikaisista ja ketteristä työskentelytavoista, on hienoa päästä työskentelemään tällaisessa porukassa!

Anni

Henri on viimeisen vuoden ajoneuvotekniikan opiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Henrin opinnäytetyö ”Infrarakentamisessa käytettyjen koneiden ja kaluston panoshintojen kehitys ja päivitys” ei ole suoraan kytköksissä Henrin erikoistumisalaan, ajoneuvosuunnitteluun, joten aihe oli aluksi tuntematon. Ihkussa opinnäytetyön tekeminen on kuitenkin sujunut oikein hyvin:

Ihkussa opinnäytetyön tekeminen on ollut erittäin positiivinen kokemus, koska olen saanut loistavaa ohjausta ja neuvoja, joilla olen päässyt perehtymään aiheeseen perinpohjaisesti.

Parasta opinnäytetyön tekemisessä Ihkulle on, kuinka hyvin Ihkun puolelta kohdellaan opinnäytetyön tekijöitä. Tukea, neuvoja ja vinkkejä saa aina kun vain kysyy!

Henri

Risto opiskelee neljättä vuotta Tampereen ammattikorkeakoulussa rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa erikoistuen infrastruktuuriin. Riston päättötyö aihe on urakoitsijan hanketehtävät ja niiden kustannusten selvittäminen. Risto kerään aineistoa haastattelemalla lukuisia alan urakoitsijoita kustannusten todellisista arvoista.

Aihe on Riston mukaan ollut kiinnostava, koska sillä on selkeä ja hyödyllinen tavoite. Työtä tukee myös Riston oma vahva tausta alalta.

On ollut hieno tilaisuus tehdä tätä työtä juuri Ihkuun. Se on tarjonnut mahdollisuuden syventyä paremmin alaan kokonaisuutena ja tutustua alalla vaikuttaviin tekijöihin. Työn tekemisestä on tehnyt mielekästä Ihkun fiksu porukka, joilta olen saanut hyviä neuvoja ja selkeitä ohjeita aina tarvittaessa. Parasta on ollut olla mukana tekemässä hyödyllistä työkalua alalle, ja kehittyä itse siinä samalla!

Risto
Jaa artikkeli: