Laaja ja monipuolinen aineistonkeruu takaa luotettavat kustannusarviot

Ihku-laskentapalvelun tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa luotettavia kustannusarvioita päätöksenteon tueksi.  Jotta palvelu voi ylipäätään muodostaa kustannusarvioita, tarvitsemme rakennusosakirjastoa. Kirjasto on siis laskentapalvelumme ydin ja se sisältää mm. alla olevan kuvan mukaiset kokonaisuudet.

Rakennusosakirjaston sisältö

Ihku-allianssin tavoitteena on kehittää avoin ja luotettava kustannuslaskentajärjestelmä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi rakennusosat avataan tuotanto-osiksi (työvaiheiksi) ja sitä kautta yhä tarkemmalle tasolle panoksiksi. Tässä työssä on hyödynnetty sekä tilaajien että muiden alan asiantuntijoiden osaamista. Asiantuntijoiden kanssa olemme tarkentaneet lisäksi rakennusosien sisältämien työvaiheiden työsaavutuksia, materiaalipanoksien menekkejä ja panoshintoja. Tällä hetkellä mallinnetaan B-version sisältöä, johon tulee uusina panospohjaisina rakennusosina mm. silta-, rata- ja vesihuollon rakennusosia. 

C-versiossa keskitymme jäljellä oleviin kokonaisuuksiin, joita ovat mm. purettavat rakenteet, pilaantuneet maat, kallion tiivistys ja lujitusrakenteet, kasvillisuusrakenteet, turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät sekä sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät.

Ihkun rakennusosakirjasto sisältää myös panoshinnaston, joka kattaa eri infra-alan panoslajit hintoineen, kuten materiaalit, työt, kalustot ja koneet. Panoshinnaston kartuttamiseksi olemme kontaktoineet materiaalivalmistajia sekä tukkutoimittajia ja vuokrakalustoyrityksiä. Työn hintaa olemme lähteneet avaamaan yhteistyössä mm. alan järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa. Tällä hetkellä työn alla on mm. siltarakennusosien panostietojen etsiminen, jonka jälkeen keskitymme tuleviin kokonaisuuksiin. 

Mitä enemmän aineistoa saamme eri puolilta Suomea, sitä paremmin voimme varmistaa, että Ihku-laskentapalvelulla luodut kustannusarviot ovat luotettavia erityyppisille hankkeille, eri puolilla Suomea. Kerromme lisää rakennusosakirjastosta lähiaikoina.

Kiitämme jo saadusta aineistosta ja tähänastisesta yhteystyöstä. Tehdään yhteistyötä myös jatkossa! Jos haluat tehdä yhteistyötä kanssamme, ota rohkeasti yhteyttä!

Aki Peltola / 050 448 9756 / aki.peltola[a]mittaviiva.fi

Artikkelikuva: Cesar Carlevarino Aragon / Unsplash

Jaa artikkeli: