Ihku-allianssi yhteisellä matkalla kohti infrarakentamisen fiksuja ratkaisuja

Ihku-allianssissa rakennetaan pieteetillä palvelua, joka ei ole pelkkää kustannuslaskentaa. Hankkeessa mukana olevilla julkisyhteisöillä on kasapäin suunnitelmia siitä, kuinka kehitettävällä palvelulla muutetaan infrarakentamisen tapoja läpinäkyvämmiksi, innovatiivisemmiksi ja kestävämmiksi.

Ihku-laskentapalvelun taustalla on halu kehittää uudenlainen, avoin ja läpinäkyvä palvelu infrahankkeiden kustannuslaskentaan. Tulevaisuudessa määrärahoista käydään entistä kovempaa kilpailua, siksi kustannusohjattu suunnittelu ja toteutus sekä elinkaarihallinta tulevat lisääntymään infrarakentamisen parissa. Päätöksentekoa varten tarvitaan nopeasti entistä parempaa ja avoimempaa kustannustietoa. Tavoitekustannusohjatulla suunnittelulla ja toteutuksella saavutetaan tulevaisuudessa entistä parempia tuloksia.

Ihku-laskentapalvelua tehdään allianssimallilla, jotta tilaajille ja loppukäyttäjille voidaan tuottaa mahdollisimman paljon arvoa. Ihku-allianssin avulla voimme tilaajina vaikuttaa vahvasti siihen, miten infrarakentamisen kustannuslaskentaa tehdään tulevaisuudessa. Toisin kuin nykyiset ohjelmat, Ihku-laskentapalvelu näyttää käyttäjälle, miten panosrakenteet on laskettu. Lisäksi palvelu huomioi olosuhdetekijät. Tieto Ihku-laskentapalvelussa on siis avointa ja kaikille näkyvissä. Tämä luo myös alustan toiminnan kehittämiselle ja uusille innovaatioille – esimerkiksi kustannuslaskennan kytkemiseksi suoraan osaksi tietomallipohjaista suunnittelua ja toteutusta. Palvelun avulla suunnittelijat ja urakoitsijat voivat kehittää tavan tehdä asioita fiksummin.

Yhdessä eteenpäin

Minulta kysytään välillä, miksi teemme tätä allianssimallilla ja miten allianssi ylipäätään toimii? Kuvaan allianssimallia usein parisuhteella. Allianssissa olennaista on luottamus, asioita tehdään yhdessä yhteisin päämäärin. Kun on hyvä porukka, sen kanssa voi tehdä mitä tahansa.  Kuten avioliitossakin, olemme allianssissa sitoutuneet yhteiseen matkaan rakentamaan ainakin omasta mielestämme maailman parasta infran kustannuslaskentapalvelua. Palvelumme tulee vastata tulevaisuuden tarpeisiin ja sen tulee olla jatkuvasti kehittyvä.

Alkuun Ihku-allianssissa päästiin hakemalla kumppaneita avoimesti, kuten nykyaikaisessa deittailussa on tapana. Eli ensin kirjoitimme ”Tinder-profiilin” itsellemme ja haimme asiasta kiinnostuneita. Tämän jälkeen valitsimme parhaat, 5-6 mielenkiintoisimman oloista kandidaattia jatkoon. Järjestimme ”treffejä” eli tapaamisia ja työpajoja. Pohdimme, keiden kanssa lähtisimme kaksin retkelle tai illalliselle. Lopulta meistä kiinnostuneet jättivät tarjouksen. Näistä valitsimme tahon, jonka kanssa halusimme mennä ”kihloihin”. Kehitysvaiheen aikana suunnittelimme jo yhteistä pesää. Nyt olemme jo toteutusvaiheessa eli mukavasti naimissa. Allianssissa kehitystyötä tehdään päivä kerrallaan, mikä sisältää niin myötä kuin vastamäkeä.  Allianssin, kuten hyvän parisuhteen kaavana voisi siis pitää yhteisen polun kulkemista. Tämä tarkoittaa riskien kantamista yhdessä. Allianssitoiminnassa olennaista on, että sen jäsenet tulevat keskenään toimeen ja kaikki tehdään allianssin parhaaksi.

Tähtäimessä palvelu infrahankkeiden elinkaaren hallintaan

Nykyinen allianssisopimus on kirjoitettu kymmeneksi vuodeksi. Aikajänne on pitkä ja emme vielä tiedä, mitä kaikkia osioita Ihku-laskentapalveluun tulee matkan varrella kuulumaan. Nyt toteutusvaiheessa ensisijainen fokuksemme on rakennusosalaskennassa. Hankeosalaskenta tullaan tekemään palveluvaiheessa. Päästölaskenta ja materiaalinhallinta sen sijaan ovat toiminnallisuuksia, joiden toteuttamisesta haaveilemme tulevaisuudessa, kun ”lapset muuttavat pois kotoa”. Olemme erittäin kiinnostuneita esimerkiksi ilmastovaikutuksien laskemisesta. Haluamme rakentaa yhteyden myös tietomallien maailmaan. Koska Ihku-laskentapalvelu rakennetaan palveluajatuksella, on se avoimuuden ja läpinäkyvyyden ansiosta helppo kytkeä myöhemmin erilaisiin tietomallipohjaisiin suunnittelu- ja omaisuudenhallintajärjestelmiin. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa käyttäjä ei erota kustannuslaskentaa muusta suunnittelusta käyttöliittymän helppouden ansiosta. Suunnittelijan piirtäessä kadunpätkää malli näyttää samalla eurot sekä hiilijalan- ja kädenjäljen. Tulevaisuudessa palvelussa voi olla mahdollista laskea myös neitseellisten raaka-aineiden ja kierrätettyjen materiaalien käyttöä hankkeessa. Tavoitteenamme on, että Ihku-laskentapalvelua tarvitaan infrahankkeissa koko elinkaaren ajan.

Rajapinnat auki

Joku voisi ihmetellä, miten saamme käsiimme kaiken palvelussa tarvittavan tiedon. Tämä onnistuukin vain, jos rajapinnat eri suuntiin ovat auki. Juuri nyt teemme paljon työtä sen eteen, että saamme tiedon virtaamaan. Suurin hyöty Ihku-allianssin tekemästä kehitystyöstä syntyy, kun saamme liitettyä mukaan eri tahot. Esimerkiksi urakoitsijat, rakentajat, materiaalintoimittajat, eri valtiolliset rekisterit, tietoalustat ja rakennusmateriaalitietokannat on tarkoitus liittää mukaan Ihku-laskentapalvelun kehittämiseen. Rajapintojen avaaminen antaa edellytykset esimerkiksi tekoälyn käyttämiseen tulevaisuudessa. Menneessä maailmassa tietoa varten tehtiin saavi, jonne kaikki tieto kaadettiin. Nyt toimimme toisin. Määrittelyä ei haluta tehdä monia kertoja vaan yhden kerran.

Juuri nyt suurin haasteemme liittyy tulevan palvelun laadukkuuteen. Tämän vuoksi tarvitaan valtavasti tietoa kustannuksista ja panosrakenteista. Tällä hetkellä teemmekin hyvin arvokasta työtä rakennus- ja hankeosalaskennan parissa. Syömme siis elefanttia paloissa. Alalle tulee kuitenkin jatkuvasti uusia teknisiä ratkaisuja. Esimerkiksi laserkeilaus ja drone ovat mullistaneet merkittävästi työmaatyöskentelyä ja suunnittelua. Näiden uusien teknisten ratkaisujen tuottaman informaation kerääminen palveluumme on yksi haasteista. Tietokantojen tulee siis pysyä jatkuvasti ajan tasalla.

Jouko Turto

Jouko Turto
Turun kaupungin kiinteistökehitysjohtaja ja Ihku-allianssin johtoryhmän jäsen

Tämä teksti avaa blogitekstien sarjan, jossa valotamme Ihku-allianssin tekemää kehitystyötä ja sen taustoja.

Jaa artikkeli: