Kolme syytä odottaa Ihku-laskentapalvelua

Väyläviraston toiminnanohjauksessa ja strategisella ylätasolla etsitään jatkuvasti uusia ratkaisuja vaikutusten ja kustannusten hallintaan. Ihku-laskentapalvelu tarjoaa tulevaisuudessa paljon kiinnostavia ominaisuuksia, joita on syytä odottaa.

Väylien rakentamisessa, korjaamisessa ja kunnossapidossa tehdään isoja taloudellisia ratkaisuja. Vuosittain käytämme noin kaksi miljardia euroa infran rakentamiseen ja kunnossapitoon. Kaikessa pyörii miljardeja, minkä vuoksi kaikki uudet välineet rahankäytön ohjaamiseen ovat tervetulleita.

1. Reaaliaikaista kustannustenhallintaa tarvitaan suunnittelusta rakentamiseen

Infrahankkeiden suunnitteluprosessit ovat tyypillisesti monivaiheisia ja kestävät vuosia. Tällaisissa prosesseissa Ihku-laskentapalvelun kaltainen väline olisi hyvin tarpeellinen. Olisi loistavaa, jos kustannukset ja vaikutukset olisivat mahdollisimman hyvin selvillä jo tarve- ja esisuunnitteluvaiheessa ja siten, että ne eläisivät koko suunnitteluprosessin ajan tarkentuen. Jo hyvin varhaisessa vaiheessa tehdään suuria päätöksiä jatkosuunnittelua ajatellen. Tällöin on tärkeää olla mahdollisimman hyvä ymmärrys siitä, että kustannukset suhteessa tavoiteltaviin vaikutuksiin ovat realistisia ja kohdallaan. Tässä arvioinnissa Ihku-laskentapalvelu tulee olemaan aivan keskeinen väline.

2. Ilmastovaikutukset ja kustannukset näkyville samaan palveluun

Päästövähennystavoitteet haastavat meitä yhä enemmän. Kustannustiedon ohella Ihku-laskentapalvelu synnyttää myös muita asioita ja komponentteja, joita on mahdollista hallita. Olemme hyvin toiveikkaita sen suhteen, että näkisimme tulevaisuudessa kustannusten kanssa samassa mallissa myös päästötiedot. Tämä on asia, joka on ollut vahvasti nousussa tällä hallituskaudella. Päästövähennyksistä aivan keskeisenä tavoitteena ei ole puhuttu kovin pitkään, vaikka asioita on selvitetty jo kauan.

3. Uusi väline elinkaaren hallintaan

Kolmas todella odotuksia herättävä puoli Ihku-laskentapalvelussa liittyy elinkaarenhallintaan. Väylälle on merkittävä kysymys, miten 20 miljardin väyläomaisuutta pidetään yllä rakentamisen jälkeen. Johtamisen näkökulmasta odotan erityisen kiinnostuneena Ihku-laskentapalvelun ja tietomallien yhteensovittamista ja niiden mukanaan tuomia asioita. Esimerkiksi, mitä asioita näiden avulla saadaan tuotua käytön ja kunnossapidon aikaan.

Vaikuttaa siltä, että Ihku-laskentapalvelu voisi olla väline joustavampaan suunnitteluun ja kustannusten vertailuun. Hyvillä välineillä, kuten tietomallinnoksilla voidaan suunnitella erilaisia vaihtoehtoja ja arvioida näiden vaikutuksia. Kaikki tämä on hyvin työlästä, jos käytössä ei ole laadukkaita välineitä.

Mirja Noukka

Mirja Noukka
Noukka vastaa Väyläviraston toiminnanohjauksesta. Hänellä on lähes 3O vuoden kokemus Väyläviraston hallinnosta insinöörinä ja ekonomina. 20 vuotta sitten syttynyt kiinnostus kustannuksia ja vaikutuksia kohtaan jatkuu edelleen.

Tämä teksti on osa blogitekstien sarjaa, jossa valotamme Ihku-allianssin tekemää kehitystyötä ja sen taustoja.

Jaa artikkeli: