Uusi laskentapalvelu helpottaa suunnittelijan arkea ja lisää kustannustietoisuutta infra-alalla

Tulevaisuudessa Ihku-laskentapalvelu tulee koskettamaan monen suunnittelijan arkea. Tavoitteenamme on, että laskentapalvelu lisää suunnittelijapuolella tietoisuutta kustannusten muodostumisesta ja tekee suunnitteluprosessista kustannustehokasta.

Kehitämme Ihku-allianssissa kokonaan uutta kustannuslaskentapalvelua infra-alalle. Tarve kustannuslaskentapalvelun uudistamiselle on syntynyt monista toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja tulevaisuuden uusista näkymistä, kuten uusista digitaalisista mahdollisuuksista, avoimien rajapintojen hyödyntämisestä sekä tietomallinnuksen kehittymisestä.

Ihku-laskentapalvelun avulla jo suunnittelun aikana pystytään entistä paremmin arvioimaan toteutusratkaisujen kustannusvaikutuksia ja -riskejä. Järjestelmä tulee myös rikastamaan infra-alan toimijoiden käytettävissä olevaa dataa sekä vaikuttamaan järjestelmien välisten integraatioiden kehittymiseen. Uudet ominaisuudet tulevat helpottamaan suunnittelijan työtä.

Tarkoituksena on, että avaamme hinnan muodostumisen yksityiskohtaiselle tasolle ja kuvaamme myös rakenteet, joista hinta muodostuu – Rakennusosan hinta muodostuu sen panosten hintojen summasta. Mitoitamme rakennusosan työsaavutuksen hanketyypin ja olosuhteiden mukaan. Nämä muuttujat eivät kuitenkaan vaikuta samalla tavalla kaikkiin panoksiin. Käytännössä laskennan avaaminen tarkoittaa suunnittelijoille lisääntyvää tietoisuutta kustannusten muodostumisesta.

Uudet ominaisuudet helpottavat suunnittelijan työtä

Käytettävyys ja etenkin helppokäyttöisyys ovat isoja asioita tulevassa Ihku-laskentapalvelussa. Eräs toiveistamme on, että tulevaisuudessa voisimme yhdistää määrälaskennan ja kustannuslaskennan ja näin poistaa suunnitteluprosessista kokonaisen työvaiheen. Tämä tapahtuisi käytännössä niin, että Ihku-laskentapalveluun kehitetään eri tekniikkalajeille sopivat määrälaskentapohjat, josta järjestelmä generoisi hankkeille kustannusarviot suoraan suunnittelijan antamien tietojen (määrä, ominaisuustiedot, jne.) perusteella. Tämä yhdenmukaistaisi ja helpottaisi määrälaskentaa sekä sen dokumentointia. Tämä ei kuitenkaan tule toteutumaan vielä Ihku-laskentapalvelun ensimmäisessä versiossa.

Tiedon tuominen laskentapalveluun tehdään mahdollisimman helpoksi. Haluamme eri järjestelmien välisten integraatioiden avulla keventää kustannuslaskentaa, minkä myötä laskentaa on mahdollista tehdä suunnittelun aikana useammin. Tavoitteena on saavuttaa kustannusohjattu suunnitteluprosessi, jossa kustannukset ovat lähes reaaliaikaisesti tiedossa. Tämän avulla voidaan esittää kustannustehokkaampia suunnitteluratkaisuja.

Lisäksi kiinnitämme huomiota kustannusarvioiden loppuraportointiin. Erilaiset tilaajat vaativat hyvin erityyppisiä raportteja. Järjestelmään kehitettävän laskelmarakenteen avulla pyrimme mahdollistamaan mahdollisimman moninaiset raportointitarpeet.

Kehitämme infra-alaa

Tekemämme kehitystyön suurimmat haasteet ja samalla työn mielekkyys kulkevat käsikädessä. Näin ison aiheen parissa työskentely uusia työtapoja käyttäen vaatii meiltä kaikilta allianssin osapuolilta uutta otetta. Kaiken kaikkiaan allianssissa tekemämme työ on monin tavoin ainutlaatuista. Uutta on erityisesti se, että tiedossamme on haluttu lopputulos, mutta emme vielä täysin tiedä, miten sinne pääsemme. Joudumme siis jatkuvasti miettimään kulkemaamme polkua ja tekemiämme valintoja. Hankkeessa on korostunut yhteistyö eri alojen välillä: Tilaajien, sovelluskehittäjien, kustannuslaskijoiden sekä suunnittelijoiden tuomien erilaisten näkemysten ansiosta on mahdollista viedä näin monimutkaista ja moniulotteista hanketta menestyksekkäästi eteenpäin. Erityisesti sovelluskehityspuolen maailmaan tutustuminen on ollut itselleni uutta ja opettavaista.

Tulevaisuudessa Ihku-laskentapalvelu tulee koskettamaan monen suunnittelijan arkea. Tämän vuoksi perustimme tänä keväänä konsulttiryhmän, johon on kutsuttu mukaan asiantuntijoita alan eri konsulttitoimistoista. Tarkoitus on tutustuttaa konsulttikenttää Ihkun toimintatapaan ja sen käyttöön sekä lisätä asiantuntemusta yksittäisten asioiden määrittelyssä.  Tavoitteena on jo tässä vaiheessa saada mukaan konsulttien laajaa osaamista ja näkemystä Ihkun kehitystyöhön. Samalla luomme hyväksyntää tehdyille ratkaisuille ja varmistamme, että Ihku palvelee erilaisia toimintamalleja sekä monenlaisia konsulttitoimistoja.

Itselleni on ollut suuri kunnia päästä mukaan tähän projektiin, sillä haluan ehdottomasti olla mukana kehittämässä alaa. Rakentamiskustannusten hallinta on tärkeä osa suunnittelua ja toivon, että saamme aikaan kehitystä, joka johtaa alalla parempaan kustannustietoisuuteen. Näin viemme alaa eteenpäin.

Emil Matintupa

Emil Matintupa
Matintupa on osa Ihku-allianssin määrittelytiimiä ja edustaa kotiorganisaatiotaan Rambollia allianssin projektiryhmässä (APR). Matintupa on tehnyt yli kymmenen vuotta töitä tiesuunnittelun ja kustannusarvioiden parissa erilaisissa rooleissa.

Tämä teksti on osa blogitekstien sarjaa, jossa valotamme Ihku-allianssin tekemää kehitystyötä ja sen taustoja.

Jaa artikkeli: