Ihkun käyttö vauhdissa Väyläviraston ja ELY-keskusten hankkeissa

Ihku-laskentapalvelu otettiin käyttöön rakennusosalaskennan osalta Väylävirastossa ja ELY-keskuksissa kesän 2021 alussa. 

Väylän ja ELY-keskusten Ihkun käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: ennen käyttöönottoa tehdyt toimenpiteet, käyttöönoton varsinaiset tehtävät sekä käyttöönoton jälkeiset toimenpiteet. Reilusti ennen käyttöönottoja kartoitettiin ja saatiin useita pilottihankkeita eri tilaajaorganisaatioista, joiden avulla saatiin arvokasta tietoa Ihkun luotettavuudesta, käytettävyydestä sekä saatiin tehtyä järjestelmää tutuksi. Lisäksi jo syksyllä 2020 aloitetut tilaajien käyttöönottoryhmän kokoukset loivat hyvää pohjaa käyttöönoton kokonaiskuvan muodostamiselle sekä tiedonjaon ja käyttöönoton parhaiden käytäntöjen luomiseen.

Varsinaiset käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet sisälsivät Väylän järjestämiä sisäisiä koulutuksia, infotilaisuuksia suunnittelu- ja rakennuttajakonsulteille, Väylän ja ELY-keskusten periaatteellisen ohjeistuksen Ihkun käytöstä sekä erilaiset infotilaisuudet eri foorumeissa. 

Käyttöönoton alkamisen jälkeen Ihku-laskentapalvelun käyttöä on seurattu kuukausittain. Väyläviraston ja ELY-keskusten hankkeita on Ihkussa jo reilusti yli sata ja käyttäjiä (tilaajat ja konsultit) runsaasti. 

Keväällä 2021 pystytetty asiakastukipalvelu ja asiakastukiportaalin sisältämä käyttöohjeistus palvelee niin tilaajia kuin kustannusarvioita tekeviä konsultteja. Myös laajempi kustannushallinnan ohjeistus julkaistaan vuoden 2021 joulukuussa.

Käytön aloitus sujunut ongelmitta

Kysyimme Väyläviraston ja ELY-keskusten käyttäjiltä kokemuksia Ihku-laskentapalvelun käytöstä. Ensikosketus Ihku-laskentapalveluun on tavallisesti saatu käyttöönottoon liittyvässä infotilaisuudessa. Käytön aloitusta ja hankkeen perustamista kuvailtiin helpoksi. Toiveissa olisi vieläkin kattavampi rakennusosakirjasto. Lisäksi erittäin suurien hankkeiden kohdalla kustannusarvioiden pilkkominen eri osakokonaisuuksiin on saattanut vaikeuttaa kokoomaraporttien luomista.

Laskijan kommentti Ihkun käytöstä: ”Ihku vaikuttaa hyvältä ja on hienoa, että rakennusosia voi valita tarkkaan. Alkuun voi tuntua työläältä koostaa arviota, mutta tehtyä kustannusarviota voi käyttää mallipohjana jatkossa, joka helpottaa työtä.

Jaa artikkeli: