Kuvituskuva

Ihku toimii nuorille hyvänä ponnahduslautana vaativampiin tehtäviin

Ihku-allianssi on ylpeä pystyessään tarjoamaan nuorille aitiopaikan infra-alan ainutlaatuisesta projektista ja avaamaan ovia työelämään! Olemme kertoneet vuosien varrella Ihku-allianssin nuorista osaajista, jotka ovat olleet harjoittelijoina mukana kehittämässä Ihkua ja opinnäytetöiden tekijöistä, joiden löydökset ovat auttaneet kehitystyötä merkittävästi.

Tässä artikkelissa pääsemme kurkistamaan, millaisiin työtehtäviin kaksi nuorta infra-alan osaajaa ovat Ihkussa vietetyn ajan jälkeen päässeet.

Hanna Sandell toimi Väyläviraston harjoittelijana Ihkussa vuosina 2019–2020. Sandell kirjoitti myös gradunsa Ihkuun tilaajatehtävien mallintamisesta ja jatkoi gradun valmistumisen jälkeen aiheen parissa työskentelyä. Ihkun harjoittelijan tehtäviin kuuluivat lisäksi rakennusosalaskennan kehittämiseen liittyvät monipuoliset tehtävät kuten yksikköhintojen mallinnus, rakennusosien vienti tietokantaan ja laskentasovelluksen testaaminen.

Harjoittelujakson jälkeen Sandell jäi Väylävirastolle töihin hanketietojen asiantuntijan rooliin. Tässä roolissa hän osallistui Ihkun kehittämiseen ja lisäksi toimi projektipäällikkönä Väylähankkeiden kustannushallintaohjeen päivitystyössä. Helmikuussa 2021 Sandell sai niin ikään Väylävirastolta vakinaisen työn liikennetalouden asiantuntijana (liikenne-ekonomisti). 

Liikennetalouden asiantuntijan tehtäviin kuuluvat vaikutusten arvioinnin menetelmien kehittäminen, hankearviointitietojen analysointi sekä hyödyntäminen, hankearviointien ohjaaminen ja muut liikennetalouteen tai vaikutusten arviointiin liittyvät tehtävät/projektit. Taustansa ansiosta Sandell on edelleen vahvasti mukana kustannushallinnan kehittämiseen liittyvissä projekteissa. Ihkusta kerrytetty kokemus on myös tukenut nykyisissä työtehtävissä pärjäämistä. 

“Ihku antoi ehdottomasti tärkeitä eväitä tulevaan. Tärkeimpänä itse koen verkostot, mutta pidän keskeisenä myös Ihkun tuomaa asiantuntijuutta kustannushallinnasta ja -laskennasta. Lisäksi kokemus järjestelmäkehityksessä mukana olemisesta on ollut selkeä etu” Sandell kommentoi. 

Antto Laatikainen aloitti Ihkun parissa toukokuussa 2021 Espoon kaupungin harjoittelijana. Syyskuussa 2021 Laatikainen aloitti myös opinnäytetyönsä tekemisen Ihkuun, jonka tavoitteena oli edistää Ihkun kehitystä. Opinnäytetyön aiheena oli hankeosamallien testausohjeen tekeminen.

Ihkun harjoittelijana Laatikaisen tehtäviin kuului hankeosien mallinnus, hankeosamallien testausta ja testauksen suunnittelua. 

Harjoittelujakson päätyttyä 2021 joulukuussa Laatikainen pääsi aloittamaan uuden työnantajan palveluksessa tammikuusta alkaen. Rambollilla hän työskentelee katu- ja kunnallistekniikkaa suunnittelevassa yksikössä. Toistaiseksi suurin osa työtehtävistä liittyy edelleen Ihkuun, mutta tarkoituksena olisi jatkossa laajentaa osaamista suunnitteluhankkeiden kustannuslaskentaan ja varsinaiseen suunnitteluun.

Laatikainen kommentoi Ihkussa vietettyä aikaa “Ihku antoi kyllä eväitä tulevaan, koska minulla ei ollut aiempaa kokemusta infra-alasta. Ihkussa pääsi oppimaan todella paljon ja nopeasti uusia asioita. Lisäksi pidin allianssimallissa siitä, että pääsin tutustumaan monen eri osa-alueen asiantuntijoihin aina sovelluskehittäjistä suunnittelijoihin, ja tietenkin muihin harjoittelijoihin.”

Jaa artikkeli: