Rakennustyömaalla mies katsoo iPadista Ihku-laskentapalvelua.

Ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely toi arvokasta tietoa Ihku-laskentapalvelun kehitykseen

Maaliskuun lopulla Ihku-allianssi toteutti laskentapalvelun ensimmäisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Tarkoituksena oli kerätä käyttäjiltä ensi käden tietoa Ihku-laskentapalvelun käyttökokemuksista, kehitysehdotuksista ja mahdollisista puutteista.

Vuoden käytössä ollut laskentapalvelu on kerännyt jo käyttäjäkuntaa ja nyt oli hyvä aika toteuttaa ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely. Kolme viikkoa auki olleeseen kyselyyn saatiin vastauksia 55 kpl, ja vastausprosentti oli noin 10 % ajankohdan Ihku-laskentapalvelun aktiivista käyttäjistä. 

Ihkua on alusta asti haluttu kehittää mahdollisimman käyttäjälähtöisesti ja tässä työssä käyttäjien palaute ja kehitystoiveet ovat olleet suuressa roolissa. Tämän työn edistämisessä käyttäjäkyselyn tulokset ovat tärkeää vahvistusta tulevalle kehitykselle.

Kaiken kaikkiaan käyttäjien kokemus Ihku-laskentapalvelusta oli positiivista. Suurin osa koki, että palvelu vastaa hyvin tai erittäin hyvin kustannusarvion tekemisen tarpeisiin. Lisäksi hankkeiden yhteiskäyttö koettiin erityisen positiiviseksi. Tänä keväänä sovellukseen lisätty hankekansiot-ominaisuus sai myös kiitosta, sillä se auttaa jäsentämään laskelmat selkeästi. Rakennusosien hakutoimintojen mainittiin olevan erinomaisia. 

Ote asiakastyytyävisyyskyselyn tuloksista. Kehitettävää on navigoinnissa näkymien välillä.
Kyselyn tuloksista löydettiin positiivia kokemuksia mutta myös kehitysehdotuksia.

Kehityskohteitakin löytyi, mikä laskentapalvelun kehityksen kannalta onkin arvokkainta tietoa. Esimerkiksi navigointi näkymien välillä koettiin vielä haasteellisena, ulkoasuun ja käytettävyyteen saatiin kommenttia ja rakennusosien muokkausmahdollisuuksiin toivottiin parannusta. Myös rakennusosakirjaston kattavuudesta saatiin kommenttia ja sitä täydennetään jatkuvasti. 

Käyttäjien toiveista ainakin rakennusosarivin nimen ja litterakoodin muokkauksen sekä hankkeen kustannusten maksajien erittelyn toimintojen kehittäminen ovat jo työlistalla. Nämä ovat asioita, mitkä ovat jo jollain tasolla kehitysputkessa ja toteutuvat lähitulevaisuudessa. 

Myös raitiotierakenteita toivottiin lisää rakennusosakirjastoon ja iloksemme voimme todeta, että raitiotierakenteet ovatkin tulossa panospohjaisina ja merkittävästi laajempana kesäkuun 2022 rakennusosakirjaston päivityksessä.

Asiakastyytyväisyyskyselyjä aiotaan tehdä säännöllisesti jatkossakin, jotta Ihku-laskentapalvelun käytöstä saadaan tasaisin väliajoin tarkempaa tietoa suoraan palvelun käyttäjiltä. Kyselyiden kautta seurataan käyttäjien tyytyväisyyttä palveluun ja toisaalta se auttaa kehitystiimiä reagoimaan tehokkaasti tarvittaviin muutoksiin. 

Suosittelemme jatkossakin laittamaan erilaisista huomioista, puutteista ja haasteista tiketin asiakastukeemme. Tätä kautta käyttäjien esille tuomat asiat päätyvät myös Ihku-laskentapalvelun kehitystoivelistalle.

Jaa artikkeli: