Ihku-allianssin johtoryhmä kuvattuna ympyrällä.

Ihku-allianssin pitkäaikaiset tilaajan edustajat vaihtuvat

Ihku-allianssin johtoryhmän puheenjohtaja Kristiina Laakso Väylävirastolta on jäänyt ansaitulle eläkkeelle maaliskuun lopussa. Laakson tilalle allianssin johtoryhmän puheenjohtajaksi on valittu, niin ikään Väylävirastolla työskentelevä, Riitta Kaasalainen.

Kaasalainen on aloittanut hankehallintaosaston johtajana Väyläviraston hankkeet –toimialalla 1.4.2022. Kaasalainen siirtyi uuteen tehtävään viraston sisältä ja toimi aiemmin tieto-osaston apulaisjohtajana. Tiedonhallinnan kehittäminen, tietojärjestelmät hankintoineen ja näihin liittyvä toiminnan muutosjohtaminen on Kaasalaiselle tuttua jo ennestään: “Kilpailutimme mm. Suomen ensimmäisen ICT-hankinnan (Velho) allianssimallilla, ja tämän viestittiin olevan ensimmäinen allianssilla hankittu jopa maailmalla. Heti perään virastossa hyödynnettiin näitä hyviä kokemuksia, ja päätettiin hankkia myös IHKU allianssimallilla.” 

Kaasalaisen odotukset tulevalle kehitykselle ovat selkeät: “Odotuksena on, että saamme tänä vuonna käyttöön rakennusosalaskennan laajennukset ja hankeosalaskennan. Tavoitteena on lisäksi, että Ihkua kehitetään jatkossa allianssin vision mukaisesti ja mm. päästölaskenta tulee osaksi Ihkua mahdollisimman pian.”

Kristiina Laakson lisäksi, alusta mukana saakka ollut, tilaajan projektipäällikkö Heli Sissonen Väylävirastolta on jäänyt maaliskuussa vuorotteluvapaalle. Sissosen tilalla projektissa on aloittanut Väylävirastolta Jaana Suittio

Suittion vastuulla Väylävirastossa on Ihku-laskentapalvelun allianssissa tilaajan projektipäällikkönä toimiminen sekä väylähankkeiden kustannushallinnan tukeminen. Tilaajan projektipäällikkönä Suittio on Väylävirastolla Ihkun järjestelmävastaava, vastaa allianssin taloudesta ja sopimuksista sekä osallistuu kehittämiseen ja käyttöönottoon. Suittio on kartuttanut laajaa työkokemusta infra-alalla: “Aikaisemmin työskentelin Nokian kaupungilla suunnittelupäällikkönä ja vastuullani oli infrasuunnittelu ja rakennuttaminen. Sitä ennen työskentelin Tampereen kaupungilla, jossa työskentelin kaavatalousasiantuntijana. Olin mukana myös IHKU-hankkeessa kaupungin edustajana erityisesti hankeosalaskennassa. Minulla on kokemusta myös suunnittelusta ja rakennuttamisesta konsultilla noin 10 vuoden ajalta.”

Jaanan odotukset Ihkuun ovat korkealla: “Järjestelmällä luodaan pohja valtion ja kuntien taloussuunnitteluun infrahankkeiden osalta.”.

Projekti muisti Heliä ja Kristiinaa heidän viimeisen AJR kokouksensa yhteydessä kukilla. Kuvassa vasemmalta: Heli Sissonen, Ari Huomo, Kristiina Laakso, Tarja Mäki, Tiina Perttula.
Projekti muisti Heliä ja Kristiinaa heidän viimeisen AJR kokouksensa yhteydessä. Vasemmalta: Heli Sissonen, Ari Huomo, Kristiina Laakso, Tarja Mäki, Tiina Perttula.

Ihku-allianssin projektiryhmä haluaa vielä lopuksi kiittää Heliä ja Kristiinaa upeasta työstänne projektin parissa! Samalla on hienoa saada uusia, osaavia ja innostuneita asiantuntijoita osaksi projektia, tervetuloa mukaan Riitta ja Jaana!

Jaa artikkeli: