Uusi urakoitsijaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran

Ihku-allianssin uusi, kehitystyötä kirittävä urakoitsijoista koostuva taustaryhmä kokoontui ensimmäiseen tapaamiseensa 6.5.2020. Ryhmä koostuu INFRA ry:n hallituksen nimeämistä jäsenistä ja Ihku-allianssin johtoryhmän sekä projektiryhmän edustajista. Ryhmä toimii yhteydenpitokanavana INFRA ry:n laajan jäsenistön ja Ihku-allianssin välillä. Näin toiveet alan kehittämisestä liikkuvat puolin ja toisin.

– Ihku-allianssin kannalta oli loistava juttu saada yhteys urakoitsijoihin INFRA ry:n kautta. Tilaajakonsortion edustajien ja suunnittelukonsulttien ohella myös urakoitsijoiden näkemyksiä ja kommentointia lopputuotteeseemme kaivataan, kertoo projektipäällikkö Timo Ruoho.

Ryhmä perustettiin, jotta Ihku-allianssin kehitystyöhön saataisiin lisää urakoitsijoiden näkökulmaa. Ihku-allianssissa urakoitsijoiden näkemyksiä kaivataan erityisesti rakennusosakirjaston mallintamiseen ja kontaktiverkoston luontiin. Urakoitsijoiden toiveissa taas on saada vakioidumpi tapa esittää kustannusarvioita ja toteuttaa urakkakyselyitä. Urakoitsijoiden osaamisen avulla myös suunnittelijoille voidaan tarjota parempaa ohjausta rakennettavuuden ja kokonaiskustannusten varmistamisen kannalta. Ennen kaikkea urakoitsijoiden ja Ihku-allianssin yhteiset intressit kohtaavat tarpeessa kehittää tilaajan kustannusarvioista entistä paikkansapitävämpiä.

– Infra-alan imagon ja edunvalvonnan uskottavuuden kannalta on erityisen tärkeätä, että suurten yhteiskunnan varoin toteutettavien hankkeiden kustannusarviot pitävät mahdollisimman hyvin paikkansa, sanoo INFRA ry: toimitusjohtaja Paavo Syrjö.

Urakoitsijaryhmä tarjoaa Ihku-allianssille hyviä asiantuntijakontakteja. Ryhmässä on vuosikymmenten kokemus infrarakentamisesta ja erityisosaamista mm. vaikeiden paikkojen (esim. keskustat) johtosiirroista ja louhinta- sekä lujitustöistä.

Syrjön mukaan urakoitsijaryhmässä on edustettuina sekä suuryrityksiä, että pienempiä yrityksiä – ihan kuten INFRA ry:n jäsenkunnassakin.

– On tärkeätä, että myös pk-yritysten näkemykset ja osaaminen tulevat hyödynnetyksi Ihku-laskentajärjestelmän kehitystyössä, täsmentää Paavo Syrjö.

Urakoitsijoista moni kertoi lähteneensä mukaan ryhmään koska haluaa olla kehittämässä alaa eteenpäin. Jatkossa ryhmä tulee kokoontumaan neljä kertaa vuodessa.

Jaa artikkeli: