Konsulttiryhmä testaa ja tuo laaja-alaista näkemystä kehitystyöhön

Konsulttiryhmä pääsi toukokuun alussa ensimmäistä kertaa testaamaan Ihku-laskentasovellusta koulutuksen muodossa. Konsulttien odotukset kohdistuivat sovelluksen käytön oppimiseen ja sen “konepellin” alle kurkistamiseen.

Esitelty B-versio sai kiitosta intuitiivisuudestaan sekä kevyestä käyttöliittymästään. Jo ensimmäisen tapaamisen jälkeen teknisille ratkaisuille löydettiin uusia hyödyntämismahdollisuuksia, kun konsulttiryhmällä oli laajennusajatuksia järjestelmästä jo nyt löytyviin elementteihin.

Tilaisuudessa rakennettiin perustaa toimivalle yhteistyölle Ihku-allianssin ja konsulttiryhmän välille. Tavoitteena on, että kustannus-alan ammattilaisten osallistuessa versioiden testaukseen, voi kehitettävä laskentajärjestelmä tulevaisuudessa palvella käyttäjiään mahdollisimman hyvin.

Miten asiakastestaus ja konsulttiryhmä täydentävät toisiaan testausvaiheessa?

B-version testaukseen osallistui nyt aiempaa merkittävästi suurempi joukko väkeä, kun uusi kahdentoista suunnittelutoimiston edustajan muodostama konsulttiryhmä täydentää jo aiemmin toimineen asiakastestausjoukon näkemyksiä.

Ihku-allianssissa on alusta asti tiedostettu tarve lisätä kosketuspintaa kustannuslaskentaa käytännössä tekeviin suunnittelukonsultteihin. Kun tilaajapuolen näkemystä edustava asiakastestaajajoukko keskittyy kustannusohjauksen parantamiseen, tuovat palveluntuottajapuolta edustavat kustannuslaskennan ammattilaiset kokonaisnäkemystä kustannuslaskentatyön tuomiseksi kiinteäksi osaksi projektikokonaisuuksia.

Konsulttiryhmän toiminnalla varmistetaan, että tuleva järjestelmä palvelee eri toimintamalleja ja suunnittelualoja, sekä tutustutetaan konsulttikenttää järjestelmnä toimintatapaan ja käyttöön jo toteutusvaiheessa.

Miten kehitystyö jatkuu?

Ryhmää kannustettiin omatoimiseen testaukseen ja tunnistamaan työssään hankkeita, joissa hyödyntää Ihku-laskentajärjestelmää. Oman työn ohessa testaamisen toivotaan tuottavan konkreettisia kehitysehdotuksia, jotka voidaan huomioida järjestelmän kehittämisessä. Osa suunnittelikin jo siirtotiedostojen toimivuuden testaamissa omissa projekteissa.

Erityisesti tulevat integraatiot suunnittelusovellusten ja Ihkun välillä herättivät kiinnostusta. Integraatioiden hyvä toiminnallisuus on suunnittelijan näkökulmasta yksi tärkeimpiä uusia ominaisuuksia kustannuslaskentaan liittyen, ja tulee muuttamaan suunnittelijan työtä.

Myös avoimen panosperiaatteen nähtiin lisäävän suunnittelijan mahdollisuuksia paitsi kustannusten tarkentamiseen, myös oman kustannustietouden lisäämiseen.

Jaa artikkeli: