Kuvaaja: Towfiqu barbhuiya Lähde: https://unsplash.com/photos/a-glass-jar-filled-with-coins-and-a-plant-joqWSI9u_XM

Usein kysytyt kysymykset: Ihkun päästölaskenta

Julkaisimme päästölaskennan Ihku-laskentapalveluun viime vuoden loppupuolella. Päästölaskenta rakentuu Ihkussa kustannuslaskennan taustalla, joten jos olet käyttänyt Ihkua viime aikoina, olet päässyt varmasti päästölaskentaankin jo tutustumaan! Uusi ominaisuus on herättänyt kysymyksiä, ja nyt vastaamme niihin kootusti tässä artikkelissa.

Artikkelin kysymykset kokosimme päästölaskennan julkistamistilaisuuden pohjalta, minkä pidimme Teamsissa 5.12.2023. Pääset tarkastelemaan tilaisuuden materiaaleja täältä. Saimme tilaisuudesta paljon hyviä kommentteja ja kysymyksiä. Koska päästölaskentaa on jo ehditty päivittämään julkaisutilaisuuden jälkeen, on osaan tilaisuuden kommenteista jo vastattu tekemällä päivitykset! 

Ole rohkeasti yhteyksissä omista päästölaskentaan liittyvistä kysymyksistäsi tukiportaalin kautta. Tukiportaalista voit myös lukea Ihkun päästölaskennan ohjeita. Tukiportaalista löydät vastaukset kysymyksiin mitä Ihkun päästölaskenta sisältää, mistä Ihkun käyttämä päästölaskenta on peräisin, kuinka kattavasti Ihkun päästöt voidaan laskea ja kuinka Ihku huomioi kuljetusten päästöt.

Infograafi Ihku-laskentapalvelun rakenteesta, päivitetty 2023. Sisältää hankeosa- ja rakennusosalaskennan sekä päästölaskennan.

Päästölaskennan sisältöön ja kattavuuteen liittyvät kysymykset:

Mihin tuotteiden päästökertoimet perustuvat?

Ihkun päästötiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen CO2-dataan. Ihkun päästölaskentaa on tehty yhteistyössä SYKE:n kanssa. SYKE:n päästötietokanta sisältää CO2e-tiedot. Datasta on rajattu ulos ne panokset, mille SYKE:lltä ei ole vielä saatu päästötietoa.

Miten päästötiedot päivitetään ja kootaan ja miten päästölaskentaa aiotaan ylläpitää? 

Päästötiedot päivittyvät rakennusosakirjaston versioiden yhteydessä sitä mukaa, kun SYKE päivittää päästötietokantojaan. Ihkun päästötietoja ylläpidetään ja päivitetään näin samalla, kun SYKE julkaisee uusia päästötietoja tai päivittää vanhoja. 

Onko kattavuutta tarkoitus parantaa koskemaan kaikkia panoksia? 

Päästölaskennan kattavuustietoja on tulossa Ihkuun lisää maaliskuun 2024 kirjastopäivityksen myötä.

Mikä on päästotietojen kattavuus panostiedoista tällä hetkellä?

Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa panoksista sisältää päästötiedon. Hankkeiden kustannuksien testien perusteella päästöt kattavat kuitenkin tällä hetkellä 80-95% hankkeen panoksista hanketyypistä riippuen.

Mitä on kehitettävä vielä nyt julkaisun jälkeen?

Päästölaskenta saatiin valmiiksi, mutta kaikilla panoksilla ei ole vielä päästötietoja. Päästöjen kattavuutta panoksista pyritään parantamaan jatkuvasti sitä mukaa, kun saadaan SYKE:ltä uusia päästötietoja. Kattavuus lisääntyy seuraavan kirjastopäivityksen yhteydessä.

Päästölaskennan käytettävyyteen liittyvät kysymykset:

Voiko aiemmin suunnitellun kohteen päästölaskennan tehdä jälkikäteen kirjaston päivityksellä?

Aiemmin suunnitellulle kohteelle voi tehdä päästölaskennan päivittämällä kirjaston hankkeelle.

Mihin suunnitteluvaiheeseen päästölaskenta on tarkoitettu?

Päästölaskenta toimii kaikissa suunnitteluvaiheissa.

Vaatiiko päästölaskenta lisätyötä vai muodostuuko se samalla vaivalla kun kustannuslaskentaa tehdään?

Päästölaskenta muodostaa taustalla kustannuksia laskettaessa. Rakennusosien päästöt lasketaan samalla kun rakennusosia lisätään laskelmalle. 

Sisältyykö päästölaskentaan kaikkien sellaisten rakennusosien päästötiedot, joista löytyy kustannustiedot Ihkusta?

Kaikille Ihkun rakennusosille ei ole vielä saatavilla kattavia päästötietoja. Esimerkiksi radan turvalaitteille ei vielä ole päästötietoja, vaikka niiden kustannusmerkitys on suuri. Päästötiedot päivittyvät SYKE:n päästötietokannan päivittyessä. Ihkun omia päästötietoja voi hyödyntää vain Ihkun valmiilla rakennusosilla. 

Voiko päästökertoimia muokata tai lisätä omia?

Rakennusosien päästökertoimia pystyy muokkaamaan ja lisäämään omia. 

Pystyykö luomaan ns. omaa päästökerroinkirjastoa?

Itse luotu rakennusosa on mahdollista kopioida samalle tai toiselle laskelmalle, ja samassa kirjastoversiossa olevalle toiselle hankkeelle.

Millaisen raportin päästölaskennasta saa tulostettua?

Päästölaskennan arvioista saadaan Ihkussa raportti samaan tyyliin kuin kustannuslaskennasta. Ihkun panosraportilla näkyvät kustannukset ja päästöt.

Jos päästökertoimia pystyy muokkaamaan itse, vertailtavuuteen aiheutuu riskejä. Onko tämä huomioitu jotenkin Ihkun raportointitavoissa? 

Muokatut päästötiedot näytetään raportilla erilaisina kuin Ihkun omat. Rakennusosan päästötieto on tällöin italic-muotoiltu. Laskelmilla näytetään keltainen merkintä jos käyttäjä on muokannut päästöä tai hintaa, lisäksi käyttäjän on mahdollista lisätä rakennusosalle tarkenne ja/tai kommentti.

Voiko raporteissa korostaa, mitkä päästötiedot puuttuvat?

Puuttuvien päästöarvojen esittämistä käyttöliittymässä ja raporteilla on paranneltu laskentasovelluksen päivityksen yhteydessä (versio 3.1).

Pystyykö tiedot viedä rajapinnan kautta esim. Power BI:hen raportointia varten?

Hankkeen päästötiedot on mahdollista saada Ihkun ulkoisen rajapinnan kautta esim. Power BI:hen.

Päästölaskennan käyttöönottoon liittyvät kysymykset:

Onko Ihkun päästölaskentaa mahdollista päästä testaamaan maksutta, ja kenen käytössä se on?

Päästölaskenta on osa Ihkua, ja on näin kaikkien Ihkun käyttäjien käytettävissä. Palvelupäällikkö Anni Heilalalle (anni.heilala@arkance-systems.com) voi kohdistaa tiedustelut.

Onko päästölaskennan käyttöön tulossa koulutuksia?

Päästölaskennan käytöstä ei olla järjestämässä yleistä koulutusta. Jos sinulla kuitenkin on kiinnostusta organisaatiokohtaiseen koulutukseen, voit tiedustella tällaisen järjestämistä Anni Heilalalta.

Jaa artikkeli: