Tulossa loppuvuodesta: Ihku-laskentapalvelun hankeosalaskenta

Ihku-laskentapalvelun hankeosalaskentaa on kehitetty reilun vuoden verran ja projektissa tapahtuu juuri nyt paljon.

Olemme jo pidemmän aikaa työstäneet useita eri osa-alueita samaan aikaan ja hyödyntäneet ketteriä kehitysmenetelmiä kuten esim. moniosaajatiimit, parikoodaus ja hankeosien kehitystyö sprinteissä. Tällä hetkellä työtä tehdään täydellä teholla keskittyen hankeosien kehitykseen yhteistyössä mallintajien kanssa, laskentasovelluksen taustapalveluiden, käyttöliittymän ja toiminnallisuuksien toteutukseen sekä käyttöohjeiden tuottamiseen.

Santeri Soininen, Ihku-allianssin projektipäällikkö

Kuten rakennusosalaskennasta, on myös hankeosalaskennasta tulossa useita versioita, joista loppuvuodesta ilmestyvä versio on ensimmäinen tuotantokäyttöön tuleva. Hankeosalaskennan ensimmäisellä versiolla voi laskea uudisrakentamisen kustannuksia kaduille, teille, kunnallistekniikalle, silloille, viheralueille ja radoille.

Hankeosalaskennan kehitys on yhteydessä rakennusosakirjaston kehitykseen, koska hankeosat käyttävät kustannustietona Ihkun valmiita rakennusosia. Uusien hankeosien mallinnuksen edellytyksenä on siis, että siihen tarvittavat rakennusosat löytyvät kattavasti Ihkun rakennusosakirjastosta.


Esimerkki hankeosasta “Lyhyt yksinkertainen vaihde” ja sen rakennusosat

Esimerkiksi vesirakentamiseen ei ole vielä kattavasti rakennusosia, minkä vuoksi niiden osalta ei ole vielä luotu hankeosia. Raitiotierakenteet julkaistiin rakennusosakirjaston kesäkuun 2022 versiossa, minkä vuoksi raitiotien hankeosia ei ehditä tekemään ensimmäiseen julkaisuversioon.

Esittelemme hankeosalaskentaa laajemmin Ihku-info: Hankeosalaskennan julkistamistilaisuudessa 10.11.2022.
Ilmoittaudu

Jaa artikkeli: