Kuvassa on puisella pöydällä auki kannettava tietokone. Tietokoneen näytöllä on auki Ihku-laskentapalvelu. Kuvassa näkyvät lisäksi tietokoneen käyttäjän kädet näppäimistöllä, ja pöydällä kahvikuppi sekä ruukkukasvi.

Syvennä Ihku-osaamistasi koulutuksilla

Oletko jo käynyt Ihku-laskentapalvelun koulutuksessa tai perehdytyksessä? Entä oletko osallistunut syventävään jatkokoulutukseen? Ihku-laskentapalvelusta järjestetään koulutuksia, jotta mahdollisimman moni Ihku-käyttäjä saisi tarvittavat opit laskentapalvelun käyttöön.

Peruskoulutuksella Ihku tutuksi

Ihku-laskentapalvelun peruskurssi sopii kaikille henkilöille, joiden tulee osata käyttää järjestelmää ja tehdä kustannuslaskentaa. Peruskurssilla opitaan muutamassa tunnissa miten kustannuslaskenta onnistuu helposti Ihku-laskentapalvelussa. Peruskurssin käyneeltä luonnistuu esimerkiksi raporttien luonti, oikean rakenneosan etsintä, hankkeen perustietojen valinta ja kuljetusmatkojen asettaminen eri massoille. Koulutuksissa teemme myös harjoituksia, jotta käyttäjät pääsevät konkreettisesti tutustumaan Ihkuun, jolloin järjestelmän käytön oikeasti oppii.

Järjestämme myös lyhyempiä esittelyitä ja perehdytyksiä, jotta esimerkiksi tilaajatkin saavat kokonaiskuvan palvelun perustoiminnoista ja -periaatteista, vaikkei varsinaista kustannuslaskentaa välttämättä tulisikaan tehtyä. Näin myös tällaiset henkilöt ovat perillä siitä miten kustannuslaskentaa tehdään Ihku-laskentapalvelussa. Usein tällaiset perehdytykset kestävät noin tunnin tai kaksi, ja ne soveltuvat tarvittaessa myös isommallekin ryhmälle.

Syvennä osaamistasi entisestään Ihkun jatkokoulutuksilla

Luotettavan kustannusarvion laatiminen vaatii ohjelmisto-osaamisen lisäksi ymmärrystä kustannusten muodostumisesta ja siitä miten kustannuksiin vaikuttavat tekijät huomioidaan erilaisissa hankkeissa Ihku-laskentapalvelun avulla. Eri organisaatioiden ja käyttäjäryhmien tarpeet vaihtelevat, minkä vuoksi syventävien koulutusten sisältö on muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaan. 

Syventäviä koulutuksia järjestävän Mittaviivan Aki Peltola kertoo syventävien koulutusten mahdollisista sisällöistä ja hyödyistä:

  • “Koulutuksessa voidaan keskittyä esimerkiksi tietyn tyyppisen hankkeen (esim. tie, katu, silta tai rata) tai sen osan (esim. pohjanvahvistukset, kunnallistekniikka tai radan päällysrakenne) kustannuslaskentaan Ihku-laskentapalvelun avulla. Koulutuksissa voidaan harjoitella myös esimerkiksi kustannusarvioiden tarkistamista ja erilaisten epävarmuustekijöiden huomiointia.”

Koulutuksiin osallistuneet tyytyväisiä

Ihku-laskentapalvelun palvelupäällikkö Anni Heilala näkee koulutusten tuoman suuren arvon käyttäjälle.

  • “Joku saattaa kokea, ettei omasta kalenterista löydy aikaa koulutukselle, mutta oikeastaan koulutuksen avulla nimenomaan säästetään aikaa, sillä koulutuksessa opitut asiat tehostavat työskentelyä jatkossa, eikä aikaa kulu yksin pohtimiseen. Kiireisimmille on toki myös tarjolla kurssi verkko-oppimisalustalla, jossa voi opiskella Ihkun perusteet itsenäisesti”
  • “Välillä huomaa esimerkiksi palautteiden ja tukipyyntöjen kautta, että asiakas on pohtinut ongelmanratkaisua yksin jo pidemmän aikaa kun asia olisi selvinnyt nopeasti heti asiakastuesta kysymällä, ja oikeastaan tullut opituksi jo käytön alussa koulutuksessa.

Koulutuksiin osallistuneet ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutukseen. Esimerkiksi kolmen tunnin koulutuksen aikana ehtii käydä Ihkun perusteet läpi, jonka jälkeen kustannusarvioiden teko itsenäisesti on paljon helpompaa. Monesti jopa kokeneet Ihku-käyttäjät oppivat peruskoulutuksesta uutta, puhumattakaan siitä, mitä oppeja syventävällä kurssilla olisi tarjota.

-”Vaikka Ihkun käyttö onkin monien käyttäjiemme mielestä todella helppoa, niin suosittelemme koulutuksia, sillä jotkut toiminnallisuudet, toimintaperiaatteet ja laskentalogiikka saattavat jäädä käyttäjältä pimentoon ilman koulutusta. Näillä tiedoilla käyttäjä voi tehdä tarkempia laskelmia ja pienentää laskentaan kulutettua aikaa. Ihkulla tuotetaan kustannusarvioita, joiden merkitys on päätöksenteossa hyvin suuri, ja siksi on erityisen tärkeää tietää kaikki olennaiset toiminnot sekä ymmärtää peruskäytön lisäksi myös syvemmin laskentaperiaatteista”.

Jaa artikkeli: