Kuvituskuva

Sovelluskehitys Ihkussa

Sovelluskehitys on yksi Ihku-allianssin kolmesta osa-alueesta. Kysyimme Ihkun sovelluskehitykseltä kokemuksia laskentapalvelun kehittämisestä ja työn arjesta. 

Solita sovelluskehityksen veturina 

Solitalta Ihku-laskentapalvelun kehittämiseen on osallistunut, työvaiheesta riippuen, erilaisin työpanoksin 10-15 henkilöä. Solitalaisia toimii Ihkussa mm. palvelusuunnittelijoina, käyttöliittymä-/käytettävyyssuunnittelijoina, Full stack -kehittäjinä, ohjelmistoarkkitehteinä, tiiminvetäjinä, tietoturva-asiantuntijoina, testausasiantuntijoina ja cloud-services asiantuntijoina.

Ihkun sovelluskehityksen kehitysmallissa on paljon yhtäläisyyksiä moneen muuhun julkishallinnon sovelluskehityshankkeeseen. Kun puhutaan ketteristä sovelluskehityshankkeista, tarkoitetaan myös sitä, että työmenelmiä mukautetaan projektiin sopiviksi ja niitä kehitetään projektin edetessä. 

IT-hankkeissa allianssimalli ei ole kuitenkaan vielä tyypillinen tapa toimia (Lue Mikko Varjoksen teksti allianssimallin ja IT-hankkeen yhteensopivuudesta). Solita on kuitenkin ollut mukana mm. Velho-allianssissa, jossa kehitetään niin ikään sovellusta allianssimallilla.

– Solita on mukana toteuttamassa useita julkishallinnon projekteja, jotka ovat yleensä kestoltaan ”perinteistä softakehityshanketta” pidempiä. Tässä kategoriassa Ihkun sopimuskausi (2+8 vuotta) on kuitenkin sieltä ajallisesti pidemmästä päästä, Tomi Räsänen mainitsee.

Big Room -työskentelyn potentiaali ja allianssimallin haasteet

Ihkussa työskenteleville solitalaisille allianssimallin lisäksi myös Big Room on käytäntönä uusi, vaikkakin Solitan ohjelmistokehitysprojekteissa usein istutaan asiakkaan tiloissa. Nyt tilaajaan edustajia on kuitenkin useita, joten yhteisen työtilan käyttö tuo perinteiseen työskentelymalliin vaihtelua.

Sovelluskehityksen näkökulmasta Big Room mahdollistaa laajan kontaktipinnan niin alan asiantuntijoiden kuin loppukäyttäjienkin kanssa. Tuottavuutta Big Room lisää mahdollistaen tilaajien päivittäisen läsnäolon projektin sydämessä ja lisää kommunikaation välittömämpää kulkua eri osapuolten välillä. Korona-aika on kuitenkin vaikuttanut Big Roomin käyttöön projektissa.

– Big Room on yksi niistä asioista, joita olen henkilökohtaisesti jäänyt kovasti kaipaamaan tässä päivittäisessä Teams-myllytyksessä, Tomi Räsänen huokaa

Ihkussa sovelluskehityshankkeille tyypillinen ketterä kehitys on joutunut koetukselle, kun allianssimallin mukanaan tuomia perinteisempiä projektin dokumentointi-, ohjaus-, seuranta-, ja raportointimalleja on pitänyt kunnioittaa.

Räsäsen mukaan allianssimalli ei sovellu esimerkiksi tämän vuoksi IT-hankkeeseen ilman sovittamista. Ihkussa ICT- hankkeen ja allianssimallin hyviä puolia on pyritty yhdistämään, mikä on synnyttänyt oppimista.

– Tässä projektin vaiheessa voimme olla ylpeitä saavutetuista tavoitteista, timanttia kuitenkin hiotaan vielä palveluvaiheessa, kuvailee Räsänen

Haasteiden vastapainoksi allianssimalli on mahdollistanut tiiviin yhteistyön eri osapuolten asiantuntijoiden kesken ja ihkulaisista on muodostunut yhtenäinen tiimi, jossa kaikki tekevät yhteistyötä organisaatiorajoista välittämättä. Ihkun laaja tilaajapohja vaatii kuitenkin viestinnältä ihan erilaisia panoksia kuin “normaalissa” hankkeessa.

– Hallinnolliseen työhön on pitänyt varautua ja hoitaa se vakavasti, sillä kyseessä on oikeastaan pieni startup-tyyppinen kokoonpano, jolla on rajattu budjetti, tiukat tavoitteet ja aikataulu, sekä loppukäyttäjien osalta suuret odotukset, kuvailee Räsänen.

Räsäsen mukaan erityisen antoisaa on kuitenkin ollut huomata, kuinka nopeasti ihkulaiset ovat hitsautuneet yhteen erilaisista taustoista asiantuntijarooleista huolimatta. Tätä on selvästi edistänyt kaikille yhteinen tavoite.

– Ihkussa porukan monimuotoisuus on myös tuonut uusia työkaluja oman tekemisen tarkasteluun, mikä on oikein tervetullutta. On erittäin hienoa huomata kuinka eri toimialojen toimintamallit ja prosessit tuovat omaan tekemiseen uutta näkemystä, lisää yhdeksän vuotta Solitalla työskennellyt Räsänen.

Jaa artikkeli: